První duben je poslední šance pro podání daní. Pokuty začínají nabíhat od šestého pracovního dne

Odevzdat daňové přiznání je potřeba do pondělí 1. dubna. Výjimku mají jen ti, kteří využívají služeb poradce – v takovém případě platí termín odevzdání do 1. července. Poplatníci se však podle zákona mohou s podáním zpozdit, sankce jim totiž hrozí až od šestého pracovního dne. Všechny finanční úřady mají v pondělí také prodlouženou otevírací dobu od 8 do 18 hodin.

Video Události
video

Pondělí je posledním dnem pro podání daní

Do pátku lidé odevzdali finanční správě již téměř 1,4 milionu přiznání k dani z příjmu za rok 2018, jak plyne z informací Finanční správy na Twitteru. Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby: buď ho odevzdat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, nebo poštou, či elektronicky.

Zároveň je i letos k dispozici zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2018 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Kdo měl navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít čtyřstránkový formulář.

Experti: Datové schránky fyzické osoby příliš nevyužívají

Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku. A ačkoliv se za posledních pět let zvýšil počet fyzických osob, které podávají daňová přiznání touto formou, růst není nijak velký – jen deset procent, plyne ze statistiky Finanční správy. Podle Asociace malých a středních podniků (AMSP) a Komory daňových poradců za to může současná legislativa a složité papírování.

„Pro člověka, který se daňovým přiznáním zabývá jednou do roka, je jednodušší jít s výtiskem na poštu nebo na finanční úřad,“ komentovala statistiky místopředsedkyně AMSP Pavla Břečková.

Ti, kteří chtějí odevzdávat daňová přiznání elektronicky, si musí totiž povinně zřídit již zmíněnou datovou schránku nebo elektronický podpis. „To jsou prostředky, které většina fyzických osob k dispozici nemá, nemá důvod je mít a často je ani mít nechce,“ vysvětluje prezidentka Komory daňových poradců Petra Pospíšilová.

Kromě toho zájemci o elektronické přiznání musí převést všechny podklady, které zpravidla dostanou papírově, do elektronické podoby. Při osobním předání na finančním úřadě dojde rovnou ke kontrole správnosti a úplnosti daňového přiznání. „V této oblasti tak platí, že elektronický způsob podání daňových přiznání pro fyzické osoby není dostatečně přívětivý na to, aby jej většinově upřednostnily před podáním fyzickým,“ dodává Pospíšilová.

„Klíčem je naprosté zjednodušení relevantní legislativy a velmi pomohou výdajové paušály nebo jeden paušální odvod, který je nyní v jednání na podporu živnostenského podnikání,“ míní Břečková.

Maximální postih je pět procent z daně 

Odlišná situace je ale u firem, pro které je datová schránka povinná. „Tady jde o značný nárůst oproti roku 2014, způsobený zejména novou povinností pro majitele zpřístupněných datových schránek komunikovat s Finanční správou elektronicky,“ uvedl Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství. U firem tak jen loni vzrostl počet elektronicky podaných přiznání až na 90 procent. 

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Ty se udělují až od 6. pracovního dne po termínu a za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

„Daňový řád toleruje zpoždění s podáním přiznání do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě, tedy do 8. dubna 2019.“ 

Tatjana Richterová

generální ředitelka Finanční správy

K podání lze využít i výjezdů pracovníků Finanční správy do obcí. V pondělí pracovníci vyjedou naposledy do Rýmařova, Vrbna pod Pradědem (Moravskoslezský kraj), do Polné a Třeště (Vysočina).