Od středy mohou mladé rodiny žádat o státní úvěr na bydlení. Na dům si jde půjčit až dva miliony

Státní fond rozvoje bydlení začne od středečních osmi hodin ráno přijímat žádosti o státní půjčku pro mladé rodiny do 36 let na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení. Získat mohou až dva miliony korun. Pro letošní rok je na úvěry vyčleněno 650 milionů korun. Tento typ půjček zavedla už vláda v minulém volebním období, ale byl o ně malý zájem – tehdy ale platila přísnější kritéria. Více zájemců může nový program přilákat i kvůli blížícímu se zpřísnění hypoték.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Miroslav Chaloupka

Příjem žádostí startuje ve středu přesně v 8:00. Formuláře doručené před tímto datem a hodinou budou automaticky vráceny. Podání je možné provést osobně či poštou, a to na obou pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení – v Praze (Vinohradská 1896) a v Olomouci (Dolní náměstí 192). Žádosti doručené kurýrní službou fond nemusí přijmout a jedna osoba smí doručit nejvýše dvě žádosti. Využít lze ale i datovou schránku.

Po zadání žádostí do systémů se budou vyřizovat podle data přijetí a to může rozhodnout o tom, kdo půjčku nakonec získá. V momentě, kdy by objem žádostí dosahoval jedné miliardy korun, totiž bude jejich příjem pozastaven.

Video Události
video

Události: Státní úvěr pro mladé rodiny

Zájemci nesmí také zapomenout na požadované přílohy, jejichž přesný výpis je uveden v závěru formuláře žádosti (například oddací list, potvrzení o příjmu, smlouva o koupi nebo projektová dokumentace u rekonstrukce).

Kdo přijde osobně, musí si přinést rovněž formulář k potvrzení přijetí, který bude zájemci sloužit jako doklad toho, kdy se o státní půjčku přihlásil. U poštovního podání rozhoduje datum a čas doručení na Státní fond rozvoje bydlení.

Kdo se konkrétně může ucházet o novou státní půjčku? Žádat o ni může pár, který žije v manželství či registrovaném partnerství, přičemž alespoň jeden z nich musí být mladší 36 let. Ucházet se ale může i samotný člověk mladší 36 let, pokud trvale pečuje o dítě mladší 15 let. Důležité jsou zmíněné věkové hranice i v tom ohledu, že stačí, aby žadatel nedosáhl věku 36 let, případně dítěti nebylo 15 let ke dni podání žádosti o státní půjčku.

Kdo však už vlastní (alespoň částečně) nějaké bydlení (stačí jediný z páru) nebo má nájem v družstevním bytě, nemá na půjčku šanci.

Velikost půjčky má svoje limity. Liší se, pokud chce člověk peníze pouze na renovaci bydlení, nebo pokud potřebuje finance na pořízení či výstavbu bytu nebo domu. Roli také hraje velikost zamýšleného bydlení.

Na modernizaci lze čerpat 30 až 300 tisíc korun. Na koupi bytu, jehož výměra nesmí přesáhnout 75 m2, může úvěr dosáhnout hodnoty až 1,2 milionu korun. Nicméně tyto peníze smí pokrýt jenom 80 procent celkové ceny bytu.

Pokud chce žadatel pořizovat rodinný dům, může získat až 2 miliony korun. Takový dům může mít ale nanejvýš 140 m2 podlahové plochy. A pokud jde o finance na výstavbu, nesmí výše půjčky přesáhnout 80 procent reálných nákladů na stavbu. Pokud už žadatel kupuje hotový dům, výše úvěru nesmí překročit 80 procent dohodnuté ceny, která zahrnuje i hodnotu pozemku.

Oproti běžným hypotékám disponuje program státních půjček příznivým parametrem úrokové sazby. Odvíjí se totiž od referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, která od prvního června činí 1,12 procenta. Zároveň sazba státní půjčky nemůže jít pod jedno procento. Pro srovnání – průměrná úroková sazba komerční hypotéky činila v červnu 2,49 procenta.

Fixace státního úvěru je možná nanejvýš na pět let, pak se přizpůsobí aktuální úrovni referenční sazby. Standardní doba splatnosti úvěru je podle Státního fondu rozvoje bydlení 10 let při modernizaci obydlí a 20 let při pořízení obydlí.

Program má také jisté úlevy. Mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru jsou podle webu fondu bez poplatků, stejně tak i vedení úvěru je bez poplatků a zdarma je rovněž konzultace s pracovníky státního fondu. Příjemce úvěru navíc může požádat o odložení splácení jistiny až o šest měsíců, takže první půlrok lze splácet pouze úroky.

Příjemci úvěru mohou také splácení jistiny přerušit až na dobu dvou let, a to v případě, že se jim narodí dítě, případně ho osvojí, dále pokud ztratí zaměstnání nebo pokud zemře člen domácnosti. Nicméně doba splatnosti v konečném součtu nemůže u půjčky na modernizaci přesáhnout 12 let a u půjčky na pořízení bydlení 25 let.

Za každé dítě narozené nebo osvojené v době od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na koupi bydlení do ukončení jeho splácení navíc může být snížen nesplacený zůstatek jistiny úvěru o částku 30 tisíc korun.

Ručení ale může zkomplikovat situaci, kdy si člověk bude chtít vzít státní půjčku a zároveň si sjednat komerční hypotéku. Za státní úvěr na pořízení nebo výstavbu obydlí se totiž ručí zástavním právem k nemovitosti, na které si dělá fond přednostní nárok. Banka pak musí respektovat podmínky státního fondu a přistoupit na jiné zajištění komerčního úvěru, například ručením jinou nemovitostí.

Ovšem pokud si zájemce od státu půjčuje na bydlení jenom do 500 tisíc korun, je možné pohledávku zajistit i ručitelem. Podobně v případě půjčky na renovaci postačí fondu jeden ručitel ve věku do 55 let s průměrným měsíčním příjmem 15 tisíc korun za poslední kvartál.