ČNB omezuje záložnu WPB Capital: Po zákazu nakládání s majetkem nesmí měnit údaje v rejstříku

I když záložna WPB Capital uspěla u soudu v případě své licence, Česká národní banka omezuje její možnosti. Minulý týden vydala centrální banka dvě předběžná opatření. Jednak zakazuje likvidátorovi WPB Capital poskytovat jakékoli informace týkající se záložny a také družstvu samotnému znemožňuje provádět zápisy změn v obchodním rejstříku. Záložna ovšem považuje opatření za nezákonná, protože družstvu zamezují plnit zákonné povinnosti. Představenstvo firmy proto proti nim podá rozklad v zákonné lhůtě.

ČNB opatření odůvodnila snahou ochránit stamilionový majetek záložny a pohledávky Garančního systému pojištění vkladů za 2,8 miliardy korun.

„ČNB rovněž přijímá opatření k tomu, aby nebyly znehodnoceny výsledky čtyřleté práce likvidátora. Komunikace WPB Capital prostřednictvím médií nemůže ČNB odradit od řádného plnění její role dohlížitele nad finančním trhem,“ sdělila centrální banka.

Už na počátku července ČNB vydala předběžné opatření, kterým záložně zakazuje nakládat s majetkem, poskytovat úvěry nebo přijímat vklady svých členů. Zároveň podle deníku E15 zahájila se záložnou WPB Capital nové správní řízení.

Před měsícem přitom soud rozhodl, že ČNB pochybila, když v roce 2014 záložně licenci odebrala. Podle představenstva kampeličky tak ČNB obešla soudní rozhodnutí.

WPB Capital tvrdí, že disponuje řadou důkazů o podezřelém hospodaření likvidátora Jiřího Švihly, který byl do funkce jmenován na návrh ČNB a pravidelně koordinoval postup likvidace s představiteli ČNB.

Představitelům záložny vadí, že nezískají dokumenty o hospodaření  

„Nové kroky ČNB znamenají, že ve chvíli, kdy bude představenstvu WPB Capital doručen písemný rozsudek Městského soudu v Praze, který označil postup ČNB vůči WPB Capital za nezákonný, tak nedostane od likvidátora žádné informace ani dokumenty o hospodaření družstva za poslední čtyři roky, kdy likvidátor družstvo řídil,“ uvedl mediální zástupce záložny Martin Jaroš.

Podle něj přitom představenstvo bude mít plnou odpovědnost za řízení chodu záložny, a tedy i za její hospodaření, za něž se bude zodpovídat členům družstva. Těch stále zbývá několik tisíc.

Představenstvo WPB chce provést hloubkový audit záložny. Ten by měl zmapovat hospodaření likvidátora v družstvu a umožnit zjištění míry odpovědnosti jednotlivých pracovníků ČNB za případné škody.

WPB se dostala do problémů v roce 2013 a o rok později v červnu přišla o licenci. Odnětí licence ČNB zdůvodnila tím, že záložna uměle navyšovala kapitál z peněz záložny poskytnutých formou úvěrů, nabývala nedovolené typy cenných papírů a obcházela limit angažovanosti. Podle červnového rozhodnutí soudu šlo o nepřiměřený zásah.