Včelaři jsou naštvaní, že o nich ministerstvo zemědělství zveřejnilo příliš podrobné údaje

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na internetu osobní údaje včelařů i místa, kde mají úly. Prý se tak snažilo zjednodušit komunikaci mezi včelaři a zemědělci, jež je nezbytná kvůli nebezpečným postřikům. Část včelařů ale nyní podepisuje petici, aby resort tyto údaje stáhnul, protože je považuje za pozvánku pro zloděje a vandaly. 

Video Události
video

Události: Včelaři se bouří

I redaktor ČT si ověřil, že stačí pár kliknutí v registru půdy a lze v databázi dohledat jméno, adresu, e-mail a mobil včelaře i jeho stanoviště. A pak už bylo snadné úly najít, protože mapa je podrobná.

„Představte si, že by existoval registr chalup. Všichni vědí, že na chalupách jsou lidé jenom o víkendu, přes týden jsou prázdné, a byla by mapová aplikace, kde jsou chalupy. To je pozvánka pro zloděje,“ vysvětluje organizátor petice Jakub Dolínek důvod nespokojenosti. 

Podle ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka (nestr. za ANO) zveřejnění údajů vadí jen části včelařů. Změna praxe je ale prý možná. „Za ministerstvo zemědělství říkám, že my jsme připravení to změnit, ale musí přijít oficiální žádost svazu včelařů. Musí se dohodnout, jak by to chtěli mít – my jsme tomu otevření,“ řekl. 

Co na to strážci osobních údajů?

Stížností včelařů se zabýval i Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvedl k tomu, že se jedná o případ zpracování osobních údajů nařízeného zvláštním zákonem, nikoliv zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje včelařů jsou podle něho zveřejňovány v rámci zákonem stanoveného postupu. „Není proto určujícím znakem, jak se část veřejnosti mylně domnívá, zda se tak děje se souhlasem včelaře – uživatele objektu“. 

Úřad si je nicméně v této souvislosti vědom obav chovatelů včel ze zvýšení počtu krádeží včelstev a případů vandalismu. Vedl proto jednání s ministerstvem zemědělství, z něhož vyplynulo, že resort záležitost s včelaři ještě projedná a pak zváží další postup. Tedy například změnu právních předpisů či úpravu zpřístupňování nebo zveřejňování údajů. 

 A proč je vlastně tak důležitá komunikace mezi včelaři a zemědělci? Včelaři se totiž musí včas dozvědět o plánovaných postřicích na ochranu rostlin, pokud jde o přípravky nebezpečné pro včely. 

Jenže i zde – paradoxně právě kvůli údajům v registru – došlo ke sporu. Zveřejněné osobní údaje využili někteří zemědělci k tomu, že včelařům poslali oznámení, že chystají „aplikaci přípravků od dubna do října 2018“. Na což včelaři reagovali záplavou dotazů na svůj svaz: Je to vůbec možné? K čemu nám takovéto hlášení je? To mám u včel sedět od března do listopadu? Kdo to vymyslel?

Minimálně 48 hodin předem

Český svaz včelařů v následném právním rozboru uvedl, že tato oznámení nejsou v souladu se zákonem. Nedávají totiž čas adekvátně předem reagovat na chystaný postřik, pro včely nebezpečný. Svaz uvedl, že stejné stanovisko zastává i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), dozorový orgán rostlinolékařské péče.

Ústav podle svazu upozornil, že pokud profesionální uživatel nezašle dotčeným chovatelům včel upřesnění minimálně 48 hodin předem – tedy předpokládané datum aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely včetně uvedení jeho obchodního názvu – bude ÚKZÚZ hodnotit původně zaslané oznámení jako porušení zákona o rostlinolékařské péči.