Nástup robotů přežijí jen některé profese. Na finance a účetnictví nesázejte, varuje průzkum

Stále sílící vlnu automatizace, digitalizace a robotizace a její dopady na zaměstnanost sleduje Evropa s větší skepsí než ostatní kontinenty. Přesto i zde převládají firmy, které čekají v nejbližších dvou, třech letech nárůst zaměstnanců. K „vítězům“ by měly patřit IT obory a pracovní pozice, kde dochází k přímému kontaktu se zákazníky. Vyplývá to z průzkumu společnosti ManpowerGroup mezi dvaceti tisíci zaměstnavateli ve 42 zemích světa.

Z celosvětového průzkumu vyplynulo, že podle většiny zaměstnavatelů (86 procent) bude automatizace pro zaměstnanost v blízké budoucnosti jasným přínosem. Pouze deset procent šéfů očekává, že se počet jejich podřízených bude snižovat. 

Většina firem a úřadů očekává nárůst celkového počtu zaměstnanců, nicméně dopad na jednotlivé pozice se bude lišit. Firmy investují do digitálních dovedností, a proto bude nejvíc lidí potřeba v oblasti IT. Také místa v přímém kontaktu se zákazníky na tom budou velmi podobně. Oproti tomu nejvyšší pokles počtu zaměstnanců lze čekat u administrativních a kancelářských pozic. Negativně postiženy budou také obory financí a účetnictví.

Pesimisté a optimisté v Evropě

Největší pesimismus ohledně nástupu robotů vyjádřily severo- a východoevropské firmy, které čekají snížení počtu pracovníků (v Norsku, Slovinsku, Rumunsku, Slovensku, Finsku, Bulharsku či Rakousku). Naopak více evropských států očekává, že počet nabíraných pracovníků převáží nad propouštěnými. Patří k nim například i Česko či Německo.  

Zdaleka nejoptimističtěji vidí dopady automatizace firmy v Latinské Americe, například v Guatemale, Panamě či Peru. V USA čtvrtina firem předpokládá, že automatizace povede k najímání nových zaměstnanců, zatímco u čínských firem tomu tak je pouze u tří procent.

Nejbouřlivěji změny zasáhnou zpracovatelský průmysl, kde probíhá digitální revoluce. Růst tzv. průmyslu 4.0 pohání renesanci vyspělé výroby a výrobci přenastavují strukturu své pracovní síly. Další odvětví budou brzy následovat či již následují.

Společnost ManpowerGroup zkoumala také, jaké měkké dovednosti (například komunikace, spolupráce, kreativita, ale i empatie, vytváření vztahů, zvídavost, touha učit se) jsou mezi zaměstnavateli nejvyhledávanější.

„Spolupráci“ budou nejvíce požadovat administrativa a kancelářské pozice. Ve financích, účetnictví a IT se bude oceňovat hlavně „komunikace“. V lidských zdrojích a zpracovatelském průmyslu pak „řešení problémů“. V obchodě a péči o zákazníky bude nepřekvapivě vítězit „proklientský přístup“. 

Česko a nejbližší budoucnost

Trendy v náboru nových lidí pro následující měsíce zkoumal Manpower i v Česku. Čeští zaměstnavatelé plánují ve druhém čtvrtletí 2018 nadále nabírat nové zaměstnance, ale méně než v předchozím období. 

 

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu sedm procent zaměstnavatelů, naopak pět procent očekává snižování počtu zaměstnanců. Na 87 procent oslovených uvedlo, že během druhého čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus dvě procenta, v předchozím čtvrtletí to bylo plus tři procenta.

„V průzkumu pozorujeme strukturální změny poptávky po nových zaměstnancích v české ekonomice. Klesly náborové aktivity ve výrobě a logistice. Naproti tomu vidíme zrychlování náborů v sektoru služeb. Každopádně celkové plány zůstávají pro příští čtvrtletí pozitivní.“

Jaroslava Rezlerová

generální ředitelka ManpowerGroup pro ČR a Slovensko

Zaměstnavatelé v pěti z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí snižování počtu pracovních sil. Nejslabší náborové prostředí očekávají v odvětví doprava, skladování a komunikace s indexem minus deset procent a zpracovatelském průmyslu (minus pět procent), následované odvětvím těžba nerostných surovin a státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s indexem minus čtyři procenta.

Zvyšování počtu pracovních sil hlásí čtyři odvětví, především ubytování a stravování s indexem 15 procent, finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům s 11 procenty, následované odvětvím zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s osmi procenty a stavebnictvím se třemi procenty. 

Zaměstnavatelé v Čechách a v Praze očekávají v příštím čtvrtletí umírněné náborové plány s indexem plus tři, respektive plus dvě procenta. Morava hlásí stagnující trh práce s indexem plus jedno procento. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v Čechách a Praze hlásí pokles Indexu o tři procentní body. Na Moravě index posílil o čtyři body.