Výrobní části podniku Vítkovice Power Engineering získala Taxton Property

Výrobní části podniku Vítkovice Power Engineering (VPE) získala Taxton Property z české skupiny Franco De Poisd'Eau & Cie. Prodej závodů Mostárna a Kotlárna dohodl insolvenční správce. VPE jsou od loňského srpna v úpadku, zabývají se hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka.

Video Texon Property odkoupila část VPE
video

Studio Ostrava k prodeji části podniku Vítkovice Power Engineering

Insolvenční správce podniku David Vandrovec cenu prodeje neuvedl. Prodej schválil věřitelský výbor firmy i soud. Výroba by v podniku měla pokračovat. Společnost Taxton Property sídlící v Praze se podle obchodního rejstříku zabývá pronájmem nemovitostí. 

Zástupce nového majitele Michal Pivoda řekl, že společnost čeká ozdravný proces, aby mohla dále fungovat. „K plnému uzdravení je potřeba delší doba, řekněme dva roky,“ uvedl.

„Určitě by bylo výhodnější prodat společnost jako celek, ale i toto je dobré řešení.“

Pavel Bartoš

prezident sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Vandrovec uvedl, že krizovému týmu se kupce pro klíčové části VPE – divize Energetické strojírenství a Ocelové konstrukce (ESOK), čili takzvanou Kotlárnu a Mostárnu – podařilo najít velmi rychle.

„Jsem šťastný, že se nám podařilo v plánovaném termínu najít opravdu vážné zájemce o koupi výrobních částí podniku Vítkovice Power Engineering a nemuseli jsme ukončit výrobu a propustit stovky pracovníků,“ uvedl insolvenční správce.

Zájemce o závod v Jeseníku nepředložil přijatelnou nabídku

Nepodařilo se však podle něj prodat vítkovický závod Hard v Jeseníku, kde pracuje zhruba 150 lidí. Výroba tam tak skončí a zaměstnanci dostanou výpovědi. O závod projevil zájem jediný zájemce.

„Rakouský zájemce nakonec předložil nabídku, která nebyla přijatelná pro mateřskou společnost, a těžko přijatelná by byla i pro samotného správce, když zájemce odmítl převzít všechny zaměstnance a závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů a kolektivní smlouvy s odbory,“ uvedl Vandrovec.

Video Události
video

Události: K uzdravení firmy jsou potřeba dva roky, řekl zástupce majitele Taxton Property Pivoda

Krizový tým se podle něj ještě bude pokoušet najít nějaké řešení, které by nakonec pomohlo pracovní místa zachránit. „Jak reálná šance je na případný úspěch v tomto ohledu, si ale nedovoluji ani odhadnout,“ uvedl insolvenční správce. „Máme čas do konce listopadu, kdy poběží výpovědní lhůty,“ podotkl. Správce bude řešit postupný prodej majetku i sporné zakázky, které dostaly firmu do insolvence.

Do insolvence VPE přivedla i elektrárna v Turecku

VPE nyní mají asi 800 zaměstnanců. Zabývají se hlavně výstavbou a dodávkami elektráren. Dříve patřily k nejdůležitějším firmám strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Do insolvence je přivedla mimo jiné problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku, která dosud nefunguje.

Největší inženýringové projekty VPE, jako jsou elektrárny Prunéřov, Mochovce či Adularya, předmětem prodeje nebyly. „U těchto projektů počítáme s dalšími příjmy do majetkové podstaty VPE,“ uvedl Vandrovec.

Ukázalo se podle něj, že řešení insolvence formou konkurzu je v tomto případě výhodnější. Firma měla schválenou reorganizaci, nedařilo se jí však sestavit reálný reorganizační plán a propadala se do stále větší provozní ztráty. Nakonec členové představenstva podali návrh na konkurz.

„Podařilo se zachránit více než šest set pracovních míst. Celkový přínos pro věřitele, který je tvořen kupní cenou a úsporou vzniku dalších zapodstatových pohledávek, pak činí asi 200 milionů korun. Celou dobu jsme vedli velmi otevřený a konstruktivní dialog s představiteli odborů, což bezesporu úspěšné realizaci prodeje rovněž napomohlo,“ uvedl Vandrovec.

Přes 500 věřitelů VPE přihlásilo u soudu pohledávky za více než 74 miliard korun. Řadu z nich ale insolvenční správce neuznal. Soud tak bude řešit přes sto žalob týkajících se neuznaných pohledávek. Znalecký ústav Mazars Consulting v červenci v posudku vyčíslil hodnotu majetkové podstaty podniku na 1,233 miliardy korun, věřitelé však tento posudek neschválili.