Stát vylepšil dotace, aby motivoval lidi k úsporám energie

Širší paletu dotací než dosud nabízí od pondělí 4. září státní program Nová zelená úsporám (NZÚ). Při pořízení větší solární fotovoltaické elektrárny (s výkonem více než 4 000 kWh/rok) je možné nově získat dotaci až 150 tisíc korun. Počítá se také s přidělením bonusu až 40 tisíc korun tomu, kdo vymění starý kotel za nový díky kotlíkovým dotacím a zároveň s programem NZÚ zateplí dům.

Video Události
video

Události: Dotace pro domácí sluneční elektrárny

Na co konkrétně se bonus vztahuje, upřesnil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje.

„Bonus získají ty domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla. Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatel si tedy může požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak i bonus za výměnu kotle.“

Zároveň ale Valdman upozornil, že zpětně k již podané žádosti z programu NZÚ se bonus nevyplácí.

Dotace na výkonnější fotovoltaické elektrárny mají umožnit – podle záměrů státních orgánů – vytápět dům, ohřívat vodu i dodávat elektřinu do vnitřních rozvodů. Přebytky energie by se akumulovaly a mohly sloužit například na dobití elektromobilu.

Šanci dostanou ale i ti, kteří již peníze na solární systém z NZÚ získali v minulosti a nyní by jej rádi rozšířili a zefektivnili například přidáním dalších baterií.

Stát financuje Novou zelenou úsporám z prodeje emisních povolenek. Jejich cena kolísá, ale v současné době se odhaduje, že do roku 2021 bude možno rozdělit 19 miliard.