Češi jsou zodpovědní. Citlivé osobní údaje si chrání

Za nejcitlivější údaj, který by lidé za žádných okolností nikomu nesdělili, považují informaci o výši svých úspor, a to celkem v 62 procentech. Pro třetinu Čechů jsou citlivými údaji i rodné číslo, výše platu a číslo bankovního účtu. Citlivost na sdělování výše úspor přitom roste s věkem, kdy lidem úspory přibývají, a mírně také se vzděláním.

Ochrana dat na internetu
Zdroj: Reuters Autor: Mal Langsdon

Z květnového průzkumu společnosti SC&C dále vyplývá, že pro 89 procent Čechů je banka subjektem, o kterém si lidé myslí, že nejlépe zabezpečuje před zneužitím osobní data o financích.

Zároveň se podle průzkumu 86 procent respondentů domnívá, že největší riziko hrozí při zadávání údajů přes nezabezpečenou internetovou stránku u obchodníků. Celkem 70 procent lidí pak považuje za riziko internetovou komunikaci s nebankovními společnostmi. Za nejbezpečnější způsob považují respondenti osobní jednání na úřadech a na pobočkách bank.

Češi si dle průzkumu uvědomují nebezpečí zneužití jejich dat ze strany hackerů či zlodějů identit. 

Zdroj: ČBA

„Naprostá většina spoluobčanů v průzkumu deklaruje, že je pro ně bezpečnost a ochrana údajů důležitá. Je ale důležité, aby se v souladu s touto myšlenkou chovali i v reálném životě. Je na každém z nás, aby dodržoval pravidla bezpečného chování v on-line prostředí a s citlivými údaji, mezi které patří přístupové údaje a hesla k internetovému bankovnictví, nakládal nanejvýš obezřetně,“ uvedl odborník ČBA na bezpečnost Hládek.

Česká bankovní asociace (ČBA) si nechala průzkum vypracovat v souvislosti s novou směrnicí EU o platebním styku. Ta od ledna 2018 vytvoří jednotný integrovaný trh pro platební služby. Banky například ztratí monopol na aplikace k bankovním službám. V praxi bude moci například vývojářské studio navrhnout aplikaci a propojit ji s bankovním účtem klienta. Takoví poskytovatelé ale budou muset být evidováni Českou národní bankou.

Norma se také dotkne ochrany osobních údajů. Spotřebitel totiž při on-line platebním styku bez platební karty bude moci udělit poskytovateli platebních služeb souhlas s užíváním jeho osobních údajů. Tím pádem mu ale umožní získat informace o svých účtech od jeho banky.

Klíčovou roli při ochraně citlivých údajů hraje chování spotřebitele

„I přesto, že banky investují do zabezpečení dat klientů nemalé částky, nedokážou ovlivnit to, co se s daty bude dít po jejich zpřístupnění podle pravidel daných novým zákonem o platebním styku. Proto ČBA apeluje na dopracování všech jejich bezpečnostních aspektů,“ uvedl Tomáš Hládek.

Nyní totiž mají banky například ve smluvních podmínkách ustanovení, že klient své přihlašovací údaje nesmí poskytnout. Podle nové směrnice ale poskytovatel platebních služeb pouze klientově bance bude muset prokázat, že má souhlas daného klienta. „Ale mezi ním a bankou nebude smluvní vztah,“ upozornil Hládek.