Pokud dojde u bank k internetovému útoku, měly by se vzájemně informovat, souhlasí vláda

Banky a Česká národní banka by měly sdílet informace o internetových útocích a incidentech a o přijatých opatřeních, jak takovým útokům zabránit. Počítá s tím novela zákona o bankách, kterou během pondělního jednání podpořila vláda.

„Návrhem zákona se zavádí zcela nová právní úprava sdílení informací o kybernetických útocích mezi relevantními subjekty na finančním trhu,“ uvádí předkládací zpráva. Cílem je vytvořit preventivní nástroj v kybernetické bezpečnosti, a omezit tak rizika škod plynoucích z těchto útoků, píše se dál v materiálu.

Součástí systému sdílení informací bude povinné hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech, včetně přijatých opatřeních. Dále banky budou moci dobrovolně hlásit takzvané kybernetické bezpečnostní události, při nichž může dojít k narušení bezpečnosti informací.

Správní řízení tehdy, když úvěrová instituce nebude splňovat podmínky v jiném státě

Zákon také zjednodušuje přeshraniční podnikání úvěrových institucí. ČNB již nebude podle návrhu zahajovat správní řízení v případě, že úvěrová instituce pro to splňuje zákonné podmínky, ale pouze tehdy, když shledá, že podmínky pro podnikání v jiném členském státě splněny nejsou. Centrální banka by rovněž měla mít pravomoc dohlížené úvěrové instituci uložit jako sankci za určitých podmínek změnu auditora.

Další změny se týkají možného financování provozních nákladů Garančního systému finančního trhu nebo zrušení některých ustanovení v návaznosti na přijetí zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

„Důvodem předložení zákona je objektivní potřeba uvést stávající právní úpravu do souladu s ostatními sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, zpřesnit znění některých ustanovení, zrušit ustanovení, která pozbyla významu a provést některé terminologické úpravy za účelem zkvalitnění textu zákona a opravit některé chyby,“ uvádí ministerstvo financí.