Lesy ČR mají zákaz. Nesmí uzavírat smlouvy z třímiliardového tendru, vzkázal jim ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakázal státnímu podniku Lesy ČR (LČR) uzavírat smlouvy z třímiliardového lesnického tendru 2017+. Důvodem správního řízení je údajné porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Lesy ČR s názorem antimonopolního úřadu nesouhlasí a podaly proti předběžnému opatření zakazujícímu podpis smluv rozklad, informovala mluvčí LČR Eva Jouklová.

Video Studio ČT24
video

Lesy ČR mají zákaz. Nesmí uzavírat smlouvy

V tendru se soutěží 48 územních jednotek ve třech typech soutěží. ÚOHS od 23. září vede správní řízení ve dvou typech soutěží se 34 jednotkami, kde celková hodnota soutěžených prací je 2,98 miliardy korun.

Antimonopolní úřad podle mluvčího Martina Švandy zahájil správní řízení z vlastního podnětu. „Úřad zahájil správní řízení v dané věci kvůli údajné netransparentnosti obchodních podmínek, jež by mohla způsobit omezení soutěže u předmětné veřejné zakázky,“ uvedl mluvčí.

Lesy ČR to odmítají. 

„Jsme přesvědčeni, že jsou podmínky lesnických tendrů transparentní a nikoho nediskriminují. Podle našeho názoru nebyl pro zahájení správních řízení důvod. Toto vše jsme se pokusili v našem vyjádření adresovaném ÚOHS podrobně vysvětlit,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podnik podle Jouklové poskytl ÚOHS veškerou požadovanou součinnost i dokumentaci a odeslal vyjádření.

LČR patří polovina lesů v zemi. Antimonopolní úřad podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy správní řízení zahájil z vlastního podnětu.

Postup ÚOHS Szórád označil za překvapivý. „Zabývá se (ÚOHS) praktickými postupy, které již několik let běží, přičemž lesnické tendry a jejich principy byly vždy úřadem prověřovány,“ uvedl. Podnik podle něj v posledních dvou letech udělal maximum pro nastavení korektních a férových soutěží a pro jejich otevření co největšímu počtu uchazečů.

Lesy nyní nesmí uzavřít smlouvy s vítězi, musí vyčkat na ukončení řízení

Smlouvy s vítězi nesmějí Lesy ČR uzavřít do doby ukončení správního řízení. „Může se stát, že smlouvy nebude možné uzavřít v předpokládaném termínu do konce roku 2016. V krajním případě je nebude možné uzavřít vůbec,“ uvedly LČR. Podnik proto již připravuje varianty řešení, které zatím blíže nespecifikoval.

Mluvčí ÚOHS upozornil, že ve věci samotné rozhodnutí zatím vydáno nebylo. Průměrná doba vydání meritorního rozhodnutí se podle něj pohybuje do 30 dní, záleží na složitosti případu.

Přes zahájené správní řízení budou LČR ve vyhodnocování nabídek a v dalších úkonech pokračovat s výjimkou uzavření smluv. Pokud to ÚOHS umožní, chce být podnik na rychlé uzavření kontraktů připraven. „V této souvislosti však musíme všechny uchazeče upozornit na reálné riziko, že ÚOHS obě zadávací řízení zruší,“ uvedl Szórád.

ÚOHS přezkoumává úkony LČR u takzvané komplexní zakázky, kdy vítěz soutěže dělá pěstební práce i těžbu a se dřevem následně obchoduje. U komplexní zakázky jde o 28 jednotek s hodnotou prací 2,8 miliardy korun. ÚOHS se zabývá i soutěží na šesti jednotkách, kde předmětem soutěže je těžba s prodejem dřeva, souhrnná hodnota u nich je 168 milionů korun. Naopak ÚOHS neřeší soutěž pouze na pěstební práce, která se týká 14 jednotek a má hodnotu 434 milionů korun.

Obálky s nabídkami do tendru LČR otevřely v září. Předběžným vítězem se stala skupina PETRA z Ratíškovic u Hodonína. Firma PETRA a s ní propojená společnost T.E.P. HOLZ v tendru 2017+ podaly nejlepší cenovou nabídku na 15 z 48 soutěžených územních jednotek, a mají tak šanci získat 15 kontraktů.

Smlouvy s vítězi chtěl podnik uzavírat koncem listopadu. Vítězné firmy by na jednotlivých územních jednotkách měly začít pracovat od ledna 2017.