ČEZ chystá stavbu nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech

Energetická společnost ČEZ požádala ministerstvo životního prostředí o posouzení vlivů případné výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí (takzvaný proces EIA). Firma již předala ministerstvu potřebné dokumenty potřebné pro spuštění procesu.

Mluvčí  dukovanské elektrárny Jiří Bezděk k tomu uvedl, že ČEZ tak začal naplňovat Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky pro dlouhodobé zajištění energetické soběstačnosti České republiky. 

ČEZ je připraven dodat ministerstvu veškeré informace, které bude pro vyhodnocení vlivu případné výstavby dvou nových bloků v Dukovanech potřebovat, řekl mluvčí.

„Na základě zkušeností lze očekávat, že dokončení procesu EIA může trvat i několik let.“

Jiří Bezděk

mluvčí dukovanské elektrárny

Ministerstvo životního prostředí dokumentaci EIA převzalo. „Jako první vyhodnotí, zda dokumentace obsahuje všechny formální náležitosti k zahájení procesu EIA, který bude probíhat i mezistátně,“ sdělila mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Video Studio ČT24
video

Nové bloky v Dukovanech

Nové bloky mají nahradit ty současné 

Aktualizovaná státní energetická koncepce, kterou vláda schválila loni v květnu, a navazující Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, schválený na počátku června 2015, počítají s jádrem jako s významným zdrojem elektrické energie, který má zajistit energetickou soběstačnost České republiky a spolehlivost dodávek koncovým odběratelům. Energetický mix doplňují obnovitelné zdroje a klasické elektrárny.

Vzhledem k dobrému technickému stavu čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany lze předpokládat jejich bezpečný a spolehlivý provoz minimálně do roku 2035. Poté by následovalo jejich postupné odstavení. Projekt jednoho až dvou nových bloků v lokalitě Dukovany primárně nahradí současné bloky, právě po roce 2035. Jejich stavba má začít přibližně o deset let dříve. 

„Jadernou energii stále pokládáme v podmínkách České republiky za jedno z nejlepších možných řešení z hlediska ekonomiky i ekologie,“ řekl ředitel divize Obchod a člen představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani. Evropská energetika prochází obdobím změn a nejistot, musíme být připraveni na všechny varianty budoucího vývoje, odůvodnil podání žádosti o EIA.