Evropská komise: Česko není připraveno na přijetí eura

Česká republika podobně jako další členské státy Evropské unie, které se zavázaly vstoupit do eurozóny, zaznamenala pokrok při plnění podmínek pro přijetí jednotné evropské měny. Stále ale není na sto procent připravena. Oznámila to Evropská komise. Zpráva zahrnuje kromě Česka také Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko.

Video Studio ČT24
video

Česko ještě není na euro připraveno

Česko podle Evropské komise plní tři z pěti kritérií. Zatím splnilo požadavky týkající se cenové stability, veřejných financí a dlouhodobých úrokových sazeb. Legislativa však není zcela v souladu s požadavky pro přijetí eura a země nesplňuje ani kritérium týkající se měnového kurzu.

Podmínky pro cenovou stabilitu plní všechny země zahrnuté ve zprávě s výjimkou Švédska. V plnění podmínek pro veřejné finance je pak jediným hříšníkem Chorvatsko, které stále čelí řízení kvůli nadměrnému rozpočtovému deficitu.

Zemím chybí legislativa nebo kurzovní kritéria 

Pravidla pro dlouhodobé úrokové sazby plní všechny sledované země. Žádná z nich naopak nesplňuje kritérium pro měnový kurz, protože ani jedna není součástí mechanismu směnných kurzů ERM-2. V tom musí země před přijetím eura strávit nejméně dva roky. Ve většině zemí není v souladu s pravidly ani legislativa, výjimkou je pouze Chorvatsko.

Jednotnou evropskou měnu již zavedlo 19 z 28 členských zemí EU. Mimo eurozónu stojí kromě zemí zahrnutých v konvergenční zprávě také Británie a Dánsko. Tyto dva státy si na začátku vyjednaly výjimku, takže se k eurozóně připojit nemusí.

Česká republika zatím nestanovila žádný termín pro přijetí eura, podobně jsou na tom i další země zahrnuté v konvergenční zprávě. Švédové dokonce členství v eurozóně odmítli v referendu, které se konalo v roce 2003.