Češi mají ve znalostech o financích co dohánět. V testu dopadli průměrně

Finanční gramotnost Čechů je jen průměrná. V novém testu finanční gramotnosti České bankovní asociace získali v průměru 54 bodů ze 100. Finančně gramotnější se ukázali být muži (57 bodů), Pražané (60 bodů) a lidé s vysokoškolským vzděláním (65).

Video Události
video

Češi mají ve znalostech o financích co dohánět

V početních úlohách testu dopadli lépe mladí lidé, kteří nedávno vyšli ze školy a vysokoškoláci. V odpovědích na znalostní otázky byli zase úspěšnější starší lidé. 

„Přestože mají Češi o finančních pojmech a operacích základní přehled, velké problémy jim dělají početní úlohy… Mladí do 29 let o některých oblastech moc netuší.“

Jana Hamanová

ředitelka výzkumu společnosti SC&C

Z odpovědí doprovodného průzkumu vyplynulo, že finanční vzdělávání by Češi nejraději nechali na školách (58 procent), rodinu zvolilo 24 procent.

Video 90’ ČT24 - Adopce dětí homosexuálními páry
video

Brychová: Informace o financích máme poměrně objektivní, je potřeba je nalézt a umět s nimi pracovat

„Tento postoj bychom jako společnost měli změnit. Je důležité si uvědomit, že vše začíná v rodině. Rodiče by se neměli vzdávat odpovědnosti a měli by své děti učit zacházet s penězi a poznávat jejich hodnotu již od útlého věku,“ uvedla gestorka finančního vzdělávání asociace Helena Brychová.

Tři čtvrtiny lidí si myslí, že je správné učit se o financích na základní škole. Na 38 procent se přiklání k tomu, aby vzdělávání bylo již na prvním stupni a 36 procent až na druhém stupni. Necelá pětina respondentů (17 procent) by začala s finanční výchovou již v mateřských školách a osm procent by se spokojilo s výukou až na střední škole.

„Je určitě dobře, že finanční vzdělávání až na období dospělosti by nechalo pouhé jedno procento Čechů, protože v tomto věku se většina lidí aktivně setkává s finančními produkty a na získávání základních znalostí může být již pozdě.“ 

Helena Brychová

gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace

Tři čtvrtiny Čechů se přiklonily k tomu, že finančně vzdělaní lidé mohou čelit různým finančním situacím. Jen čtvrtina považuje za lepší ochranu regulaci, tedy že garantem bezpečí by měl být stát, který by reguloval banky a nebankovní společnosti tak, aby nevznikla možnost občanů učinit špatné finanční rozhodnutí.