Založit firmu s ručením omezeným bude zřejmě levnější

Sněmovní ústavně-právní výbor dnes doporučil poslancům schválit novelu, podle níž budou společnosti s ručením omezeným osvobozeny od soudního poplatku za první zápis do obchodního rejstříku. Náklady nutné k založení takovéto společnosti zřejmě budou sníženy z 11 300 korun na sto eur (2700 korun).

Snížení nákladů nutných k založení společností je jednou z podmínek Evropské komise, které jsou členské státy EU povinny splnit pro čerpání peněz ze strukturálních a investičních fondů. Cílem změny je zjednodušení a zlevnění založení společnosti s ručením omezeným a podpora rozvoje podnikání. Pokles příjmů z vybraného soudního poplatku ministerstvo spravedlnosti předběžně odhadlo na 23 až 35 milionů korun.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) před členy výboru uvedl, že kvůli „drobné nehodě“ předloha nezavede osvobození od poplatků pro spolky v případě zápisů do rejstříku prostřednictvím notářů. Zdarma budou zápisy nadále jen prostřednictvím soudů. „Nejde o zhoršení stavu,“ řekl ministr.

Předseda výboru Jeroným Tejc (ČSSD) v této souvislosti ale mluvil o možnosti vrátit předlohu do druhého čtení a upravit ji. Notáři dostali pravomoc provádět zápisy do rejstříků ve snaze ulevit soudům. „Stav spíše otočíme a je otázkou, za jak dlouho jej napravíme,“ uvedl Tejc. Podle Pelikána ale není důvod schvalování nynější novely zákona o soudních poplatcích oddalovat.

Současné náklady na založení společnosti s ručením omezeným v Česku podle ministerstva více než trojnásobně převyšují částku požadovanou Evropskou komisí. Notáři se platí nejméně čtyři tisíce korun za sepsání zakladatelské listiny či smlouvy, soudu potom šest tisíc korun za prvozápis do rejstříku. Správní poplatek za případné ohlášení živnosti stojí dalších tisíc korun. V případě, že notář provádí zápis, platí se mu dalších tři sta korun.

Novela má také zavést dědické osvědčení v rámci jejich celoevropského systému a umožnit, aby ochranná opatření v jednom členském státě mohla být uplatněna i v jiném.