Inspektoři se zaměřili na problémové „šmejdí“ firmy. Rozdali pokuty za 4 miliony

Celkem 42 pokut za 3,7 milionu korun – takový je výsledek kontrol České obchodní inspekce (ČOI) na předváděcích akcích mezi červencem a zářím. Inspektoři odhalili porušení předpisů u 73 z 82 provedených kontrol. Takto vysoký podíl byl ale ovlivněn cíleným zaměřením kontrol na vytipované problémové firmy.

Video Ekonomika ČT24
video

ČOI rozdala za předváděcí akce pokuty za skoro 4 miliony

„Pořadatelé těchto akcí přicházejí stále s novými způsoby, jak spotřebitele oklamat a přilákat je na prezentaci, a stále důmyslnějšími triky se snaží vyhnout jakékoliv kontrole,“ uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Některou z nekalých obchodních praktik prokázali inspektoři v 38 případech. V 36 případech se jednalo o klamavé informace poskytované spotřebitelům – například že se nejedná o předváděcí prodejní akci, ačkoli opak byl pravdou.

„Prokázáno bylo také poskytnutí nepravdivé informace o délce lhůty na vrácení zaplacené kupní ceny zboží v případě odstoupení od smlouvy. Ve dvou případech zjištěných agresivních obchodních praktik se pak jednalo o vytvoření klamného dojmu, že spotřebitel vyhrál, přestože údajná „výhra“ byla podmíněna vynaložením nemalých finančních prostředků na zakoupení předváděného zboží,“ dodal mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Za porušení předpisů uložila ČOI provozovatelům těchto prodejních akcí pokuty v celkové výši 3,66 milionu korun. Nejvyšší pokuta uložená ve třetím čtvrtletí byla 500 tisíc korun. Inspektoři se ale zaměřili na problémové firmy, proto tyto výsledky podle ČOI nelze považovat za objektivní obraz situace na trhu. Inspekce vedle toho obdržela také 67 stížností od spotřebitelů či dotazů týkajících se předváděcích akcí.

Předváděcích akcí je méně

Přitom samotný počet ohlášených předváděcích akcí letos výrazně klesl. Zatímco loni za tři čtvrtletí organizátoři předváděcích akcí nahlásili České obchodní inspekci konání 23 100 prodejních akcí, letos jich bylo ve stejném období 14 525. To je pokles o více než třetinu.

„Výsledky kontrol organizovaných předváděcích akcí ve 3. čtvrtletí 2015 opakovaně potvrdily, že trend odchodu nejproblémovějších firem z trhu pokračuje, a také počet pořádaných organizovaných akcí klesá.“

Jiří Fröhlich

mluvčí ČOI

Mluvčí ČOI ale upozorňuje, že nelze specifikovat, jestli je skutečný počet akcí nižší, nebo se jen provozovatelé rozhodli je nenahlašovat. „O řadě předváděcích akcí se inspektoři dozví jen od podání samotných spotřebitelů. Není tedy jasné, kolik takových akcí se koná bez zákonného ohlášení a informace od spotřebitelů jsou tedy pro ČOI velmi důležité. Za samotné nenahlášení samozřejmě náš úřad uloží sankci,“ dává Frölich.

Povinnost dopředu ohlašovat konání organizovaných prodejních akcí mají firmy od ledna 2014.