Kotle pro všechny. Dotace už mohou vypisovat všechny kraje

Místo starého kotle, nový a ekologičtější – takzvané kotlíkové dotace mohou nyní vyplácet všechny české kraje. Ministerstvo financí totiž odsouhlasilo i několik zbývajících projektů jednotlivých krajů. Na rozhodnutí si tak musel počkat kraj Středočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Jihočeský, Moravskoslezský a Vysočina.

Video Události
video

Kotlíkové dotace už mohou vypisovat všechny kraje

Kraje dostaly toto rozhodnutí už v pondělí, mohou tedy bez problému začít vypisovat výzvy pro občany stejně jako ty kraje, které obdržely povolení už minulý týden. „Projekty, které přesahovaly 200 milionů korun, musely projít ještě schválením na ministerstvu financí vzhledem k tomu, že ministerstvo je hlavní institucí, která se stará o státní rozpočet,“ uvedla mluvčí resortu životního prostředí (MŽP) Petra Roubíčková.

Kraje tedy budou mít pro občany peníze na výměny kotlů, ale pouze tehdy, pokud budou plnit podmínky, k nimž se v projektových žádostech zavázaly.

Struktura žádostí o dotace je jasně stanovená – o peníze z evropských fondů musely nejdříve zažádat kraje, a ty je pak budou vyplácet dál konkrétním jednotlivcům. Hlavním cílem je zlepšit stav ovzduší. „Máme v plánu tři výzvy, každou po třech miliardách korun do roku 2020. V té první si kraje zažádaly bez několika milionů o skoro tři miliardy korun. Zájem je takový, jaký jsme o čekávali,“ dodala Roubíčková.

Do šrotu půjdou statisíce kotlů

Podle odhadů se bude měnit až 350 tisíc starých kotlů po celé republice. Do pěti let má na výměny kotlů v domácnostech jít až devět miliard korun, které získalo MŽP od Evropské komise. Kotlíkové dotace jsou určeny pro občany na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a takzvaná mikro-energetická opatření mohou lidé získat až 85procentní dotaci z maximální částky 150 tisíc korun.

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v České republice možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle první a druhé emisní třídy. Už od loňska nesmějí být na tuzemský trh uváděny kotle třetí emisní třídy a vyšší. MŽP chystá ještě další změny, které by měly zpřísnit kontroly kotlů.