Na zateplení domů jdou první peníze

Program Zelená úsporám začala žadatelům vyplácet první peníze. Na zateplení rodinných a bytových domů, ale i na nové pasivní stavby půjde 900 milionů korun – prostředky jsou z prodeje emisních povolenek. Další kolo dotačního programu vypíše ministerstvo životního prostředí ještě letos.

Program funguje tak, že lidé nejdříve provedou úpravy a pak dostanou peníze. V těchto dnech tak přicházejí proplacené částky těm, kteří dokončili práce v roce 2014. „Máme v tuto chvíli proplaceno už téměř 400 žádostí a ty ostatní jsme schopni proplácet, tak jak budou postupně přicházet a žadatelé dokládat realizaci,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman.

Největší zájem o dotace měli lidé v Moravskoslezském nebo Středočeském kraji. Nejmenší pak v Praze nebo Libereckém kraji. „Obecně platí, že ta Morava a střední Čechy jsou z hlediska podávání žádostí nejen v Zelené úsporám, ale i v ostatních dotačních titulech, aktivnější. Je to dáno i hustotou obyvatel, strukturou těch sídel – převažují menší vesnice a obce,“ dodává Valdman.

Video Události: Zelená úsporám vyplácí první peníze
video

Události: Zelená úsporám vyplácí první peníze

Nová zelená úsporám

Od začátku dubna je už spuštěný další program – Nová zelená úsporám, prostřednictvím něhož plánuje stát do roku 2020 vynaložit do zateplení domů 27 miliard. Výše dotace může u rodinných domů vzrůst až na 50 procent nákladů, a mohou dostat maximálně pět milionů korun, u bytových domů až na 20 procent z výdajů a mohou dostat desetimilionovou dotaci.

Celkem bude letos v programu k dispozici zhruba 1,1 miliardy korun, z toho 600 milionů by mělo jít na rodinné domy a půl miliardy na bytové domy. Ministr životního prostřední Richard Brabec (ANO) zároveň upozorňuje, že u veřejných budov budou dotace z programů využívány až od roku 2019. „Do té doby budou energetické úspory v této oblasti financovány z evropského operačního programu Životní prostředí,“ uvedl.

Zateplení rodinného domu bude moct nově dělat jakákoli firma, kterou si majitel vybere. Přestane být i závazný seznam dodavatelských firem a doporučených materiálů a výrobků. Oba budou pouze inspirativní. Rozšíří se možnost výběru při zadávání posudků, které budou moci kromě energetických auditorů vypracovávat i energetičtí specialisté, jichž je více.

Se zásadní změnou se podle ministerstva počítá také v zateplení čili podpoře A. Nově bude možné v rámci zateplení získat dotaci také jen na dílčí části, to znamená třeba na výměnu oken nebo střechy. Dotace by tak mohli dostat i ti, kteří nemají zrovna dost peněz, ale chtějí alespoň částečně investovat do úspor energie.