Zástupci podnikatelů: Díry v zákoně o veřejných zakázkách se musí zalepit

Praha - Zástupci podnikatelů kritizují zákon o veřejných zakázkách připravený ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Podle představitelů Hospodářské komory ČR (HK ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) návrh zákona předložený do připomínkového řízení stále v tendrech zdůrazňuje nejnižší cenu. Představitelé podnikatelů kritizují i to, že stále chybí výkladová metodika či vyhláška.
Video Zástupci podnikatelů kritizují zákon o veřejných zakázkách
video

Zástupci podnikatelů kritizují zákon o veřejných zakázkách

Zástupci podnikatelů kritizují zákon o veřejných zakázkách

Zákon o zakázkách stále zdůrazňuje cenu, tvrdí podnikatelé

Matyáš: Objem vypisovaných veřejných zakázek prudce klesá

„Zákon v té podobě, v jaké je, je trochu nebezpečným. Je totiž poměrně volný. Český národ má vlastnost všechno obejít. Tento zákon proto musí postihnout i ty díry, které v něm lze najít. To by měly řešit právě metodické výklady či vyhláška. Ty ale musí platit zároveň s účinností zákona,“ prohlásila viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková. 

Podle ní je hlavním nedostatkem připravované normy to, že nezakazuje takzvané soutěžení na cenu, tedy výběr vítěze tendru pouze podle nejnižší ceny. „Nabídková cena jako jediné kritérium může být přípustná pouze výjimečně a pouze tam, kde to má nějaké odůvodnění. Použití nabídkové ceny jako jediného kritéria u zakázek na služby a stavební práce považujeme za nesprávné a neekonomické,“ řekla Bartoňová Pálková. Uvedla, že to dokládají i zpětné vazby od členů HK. Stejný názor sdílí i viceprezident SP ČR František Chaloupecký, podle nějž je to kontraproduktivní a vždy by se měla nabídka hodnotit i podle dalších ekonomických a kvalitativních kritérií. I samotní úředníci si přitom už mnohdy v minulosti stěžovali na to, že se při výběru vítěze musejí řídit pouze cenou, i když vědí, že výsledná práce bude nekvalitní.

„Tento zákon nám dále neutváří ani možnosti pro malé a střední podnikatele. Sice je dána možnost veřejnou zakázku dělit, ale není specifikováno, za jakých podmínek, a ani dáno jako povinnost. Chceme pomoci malým a středním podnikům, protože i EU zdůrazňuje, že zavádění direktivy má vést k větší přístupnosti veřejných zakázek pro malé a střední podnikatele,“ dodává Bartoňová Pálková.

Podle představitelů HK je zákon také pojmově velmi nejasný a dává spousty možností, což je problém jak pro zadavatele, tak i dodavatele. Proto zástupci komory žádají, aby současně se zákonem byly vydány i prováděcí předpisy nebo metodické výklady, které by ulehčily život oběma stranám. „Aby se řeklo, jak vypsat zakázky tak, aby měly hlavu a patu, a jak je hodnotit. Nevíme ale o tom, že by se na výkladech zákona pracovalo nebo byly předloženy do vlády,“ míní Bartoňová Pálková.  

Hospodářská komora dále také požaduje, aby se o zakázku nemohli ucházet již ti uchazeči, se kterými byly špatné zkušenosti.

Kamera ČT v pondělí 2. 3. zachytila čilý stavební ruch
Zdroj: ČT24

Představitelé podnikatelských svazů kritizují také chystané zvýšení limitu pro vícepráce ze současných 30 procent na 50. „To je pochopitelné pouze u stavebních prací, kde se může objevit něco nečekaného. Zásadně s tím nesouhlasíme u dodávek služeb a zboží. Povede to pouze k tomu, že uchazeč o zakázku bude cenu podstřelovat, aby to poté kompenzoval až 50procentním nárůstem,“ řekla Bartoňová Pálková s tím, že pro dodávky služeb a zboží by měly být povoleny změny v rozmezí maximálně 20 procent.

„Vůči novele máme zásadní námitky i v její části, která se věnuje změnám a ukončení smluvních závazků při realizaci veřejných zakázek. Zavádí totiž zcela nežádoucí dvoukolejnost zákona o veřejných zakázkách k obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku. S tím nemůžeme souhlasit, významně to ohrožuje právní jistotu smluvních stran,“ dodal další výtku Chaloupecký.

Zákon, který chce MMR přejmenovat na zákon o zadávacích řízeních, musí platit nejpozději od 18. dubna 2016. Norma je totiž mimo jiné reakcí na změnu evropské legislativy, které musí členské státy do dvou let promítnout také do národních předpisů. Tato lhůta vyprší právě za rok.


Norma určuje podmínky zadávacího řízení. Zadavatelům zakázek dává větší pravomoci, současně jim nařizuje postupovat transparentně a přiměřeně. Zakazuje například uzavřít smlouvu s účastníkem tendru, který nesplňuje požadavky zákona či zadavatele. Zvyšuje také limit pro povolené vícepráce na 50 procent ze 30 procent, které platí nyní. Podle předběžného harmonogramu by se zákonem měla Poslanecká sněmovna zabývat na podzim.