V Evropské unii vzniká Jednotná oblast pro platby v eurech

Praha – Evropská unie začíná se zaváděním společných standardů pro mezinárodní platby. Umožňuje to vytvoření Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), která sjednotí v rámci Evropské unie podmínky pro fungování čtyřech základních instrumentů – bezhotovostních plateb, přímého inkasa, transakcí provedených platební kartou a hotovostních plateb v eurech. Jednotné standardy by měly plně fungovat do konce roku 2010.

Banky členů Evropské unie musí svým klientům účtovat stejně vysoké poplatky za vnitrostátní i přeshraniční platby již od roku 2002. Stále ale neproběhla reforma mezinárodní elektronické bankovní infrastruktury, která by sjednotila její fungování v jednotlivých zemích unie. Zatím používá každá země vlastní clearingové centrum, což zvyšuje náklady převodů pro bankovní domy. Tento nedostatek by měla SEPA odstranit.

Nejdále je Evropská unie s vytvářením principů pro zajištění bezhotovostního platebního styku. „Standardy pro bezhotovostní převod se začnou používat k 28. lednu letošního roku. Všechny banky v Evropské unii mají tři roky na to, aby tuto platbu začaly nabízet,“ specifikovala v rozhovoru pro ČT24 předsedkyně Komise pro platební styk a platební instrumenty Jitka Pantůčková.

Připravenost jednotlivých členů EU se ale různí. Například nizozemské banky prohlašují, že budou přijímat všechny připravené SEPA platby již od 28. ledna. České bankovní domy předpokládají, že tyto služby nabídnou svým klientům v průběhu první poloviny letošního roku.

Zavedení standardů SEPA umožní vypořádání bezhotovostní platby do tří dnů od zadání příkazu. Příjemce peněz musí podle Pantůčkové dostat celou odeslanou částku. Poplatky si bude každá banka řešit separátně se svým klientem. Nevýhodu systému může pro některé společnosti znamenat omezená velikost zprávy pro příjemce, která může dosáhnout maximálně 140 znaků.

Zavádění jednotných pravidel si vyžádá rovněž rozsáhlé finanční investice. „Náklady jsou odhadovány zhruba na 12 miliard korun. Počítá se ale s tím, že by ročně mohlo docházet v celé Evropské unii k úspoře zhruba jedné miliardy, ale ovšem až po plné implementaci v roce 2010,“ uvedla Pantůčková.

Legislativně náročné bude zejména zprovoznění jednotného systému přímých plateb. Veškeré změny musí členské státy promítnout do svých zákonů do 1. listopadu 2009, kdy by měly začít fungovat standardy SEPA i v této oblasti.