Ivan Langer otevřel Czech POINT v Berlíně

Berlín - ministr vnitra ivan langer a český velvyslanec v německu rudolf jindrák dnes v berlíně slavnostně zahájili provoz kanceláře projektu czech point. projekt, který má usnadnit komunikaci českých občanů s úřady se v české republice rozběhl po novém roce. v zahraničí funguje kromě berlína na dalších pěti zastupitelských úřadech, například na ambasádách ve vídni, bratislavě a varšavě.


Kanceláře českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, jak se projekt v nezkrácené formě jmenuje, poskytují lidem na jednom místě ověřené výpisy ze tří centrálních registrů - z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku.

ministerstvo vnitra plánuje, že zde v budoucnu občané získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. czech pointy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. za první tři týdny fungování vyřídil projekt 32 tisíc žádostí.
služeb zahraničních czech pointů navíc budou moci využívat také cizinci. přijít sem mohou třeba žadatelé o česká víza. „občané z třetích zemí, kteří žádají o dlouhodobý pobyt v české republice, musí předložit výpis z rejstříku trestů. my budeme tou organizací, která bude vydávat tato potvrzení,“ vysvětluje jindrák. firmy zde také získají informace případných obchodních partnerech z čr.
berlínská pobočka se ale potýká s jedním problémem, který ty v ostatních státech řešit nemusí. pod názvem czechpoint se 8 let prezentuje zdejší české centrum. „jsme zavedená značka, takže lidé mají přeci jen to czechpoint v berlíně spojeno s českou kulturou. věřím, že to tak zůstane,“ říká ředitel centra martin krafl.