Francie otevřela pracovní trh pro další profese

Paříž – Podobně jako Německo a Lucembursko chystá i francouzská vláda rozšíření přístupu na pracovní trh pro lidi z nových členských zemí Evropské unie i pro občany dalších států. Ministerstvo přistěhovalectví, integrace a národní identity vypracovává seznamy profesí přístupných cizincům, ovšem ty budou ještě předmětem diskuse, jak se zainteresovanými sociálními partnery, tak ve vládě, a mohou být tedy pozměněny.

Dva seznamy pro členy a nečleny unie

Lidé z nových členských zemí EU – s výjimkou Malťanů a Kypřanů, pro které omezení neplatí – se podle seznamů profesí z května tohoto roku mohou legálně ucházet o práci ve Francii jen v 62 profesích.

Jeden z nových seznamů rozšiřuje počet těchto profesí na 152. Práci najdou evropští nováčci v restauracích, při údržbě měst nebo při pomoci v domácnosti. Na seznamech jsou uvedeny především profese, v nichž je ve Francii nedostatek pracovních sil.

Druhý seznam je určen pro cizince mimo Evropskou unii a obsahuje asi třicet zaměstnání vyžadujících spíše vyšší kvalifikaci, jako například expert na informatiku, projektant ve strojírenství, geometr, auditor a finanční kontrolor nebo stavbyvedoucí.

„Migrace způsobuje problémy, které je třeba řešit. Proto se není možné divit, že Sarkozy, stejně jako před ním jiné vlády, se snaží migrační politiku omezovat na pracovní úseky, kde Francie potřebuje lidi,“ říká Zdeněk Velíšek.

Francie se bojí levné pracovní síly

Důvodem, proč Francie postupuje stále obezřetně při otvírání pracovního trhu cizincům, je podle Velíška poměrně vysoká nezaměstnanost v zemi. Francie, podobně jako jiné státy, které neumožňují cizincům pracovat na svém území, se obává masivní migrace takzvané levné pracovní síly.

Francouzští nezaměstnaní chápou pracovní imigranty z nových členských zemí jako konkurenci, ale podle levicových stran a odborů by ze stávající situace neměli vinit cizince, ale hledat příčinu na straně francouzských podnikatelů. „Kdyby platili zaměstnancům z nových zemí stejně jako francouzským, nikdo by je neupřednostňoval při výběru,“ míní Velíšek.

Pracovní trh EU bude pro všechny v roce 2011

Další přechodné období, po kterém bude třeba, aby státy z evropské patnáctky přehodnotily situaci pro uchazeče o práci z nových členských zemí, skončí v roce 2009. Nejdéle v roce 2011 musí být otevřen trh práce pro všechny země Evropské unie. Je pravděpodobné, že například Německo nebo Rakousko využije před otevřením trhu celého přechodného období.