VŠE: Největší brzdou inovací jsou v českých firmách zaměstnanci

Praha - Rozvoj inovací v České republice brzdí nedostatek vhodných pracovníků. Zatlačuje i doposud dominující obtíže s nedostatkem vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Vyplývá to z průzkumu provedeného Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků označuje za bariéru rychlé a efektivní implementace inovací 30 procent českých firem působících ve zpracovatelském průmyslu. „Vidíme jasný nedostatek lidí natolik kvalifikovaných, aby byli schopni právě výzkumu a vývoje i následného uplatnění výsledků do výrobní praxe. To je pro budoucnost českého průmyslu naprosto varující,“ zdůraznila hlavní autorka výzkumu, profesorka Eva Kislingerová z VŠE.

Podniky jsou ke svým zaměstnancům často velmi skeptické. Osm procent společností je považuje za neschopné. Dalších téměř 70 procent shledává, že z celkového počtu jejich pracovníků by se na stejných postech v západních zemích uplatnili pouze jednotlivci. Mezi hlavní důvody patří většinou nedostatečná kvalifikace, špatná pracovní morálka a špatná jazyková vybavenost.

Přes negativní názory na své zaměstnance jsou ale na druhé straně firmy velmi málo ochotné investovat do jejich vzdělání a profesního růstu. „Český průmysl si pomalu ale jistě kope vlastní hrob, protože se jeho vývoj může reálně zastavit právě o personální zeď,“ varovala Kislingerová.

Naopak jako velmi pozitivní vidí autoři průzkumu fakt, že iniciátory implementace inovací jsou v českém průmyslu především zákazníci. Česká republika se tak začíná přibližovat nejrozvinutějším ekonomikám. „Například odborné práce popisující situaci ve Spojených státech uvádějí, že 75 až 95 procent ze všech úspěšných a trhem přijatých inovací vzniká právě na základě znalosti potřeb a požadavků zákazníků,“ potvrdila Kislingerová.

Ve srovnání s předchozími ročníky ustupují v novém průzkumu do pozadí jako důvod nedostatečné proinovativnosti finanční těžkosti. Zatímco v roce 2001 považovala za klíčový problém komplikace s nedostatkem vlastního kapitálu a obtížným získáváním cizích zdrojů polovina oslovených firem, v letošním ročníku je zmínilo už jen 20 procent dotázaných.