Spotřebitelé mohou řešit spory ohledně reklamací mimosoudně

Praha - Od začátku dubna mohou spotřebitelé řešit spory s prodejci týkající se reklamací mimosoudně. Pilotní projekt, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s hospodářskou komorou a spotřebitelskými organizacemi, nově zavádí možnost mediace a následné arbitráže.

Dosud měli spotřebitelé, kteří se s prodejci nedohodli na reklamaci vadného zboží jedinou možnost, obrátit se na soud. U spotřebitelských sporů se však většinou jedná o menší částky a náklady na soudní řízení tak často hodnotu reklamovaného zboží převyšují. To společně s velkou časovou náročností spotřebitele od tohoto způsobu řešení neuznané reklamace odrazuje. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů by mělo spotřebitelům domáhání jejich práv výrazně usnadnit.

Celý systém má tři základní fáze. V případě, že se spotřebiteli nepodaří spor urovnat, může se obrátit se stížností na kontaktní místa Hospodářské komory ČR nebo spotřebitelských organizací. Pracovník kontaktního místa doručí stížnost druhé straně, která má následně patnáct dnů na vyjádření. Obě strany sporu také informuje o dalších možnostech řešení problému. Pokud se nedohodnou, mají možnost obrátit se na mediátora nebo zvolit arbitráž.

První dvě fáze jsou bezplatné, arbitráž je zpoplatněna osmisetkorunovým poplatkem. Spor by měl být vyřešen do šedesáti, maximálně 90 dnů. „Oproti soudnímu řízení je to výrazná úspora času, neboť průměrná délka soudního řízení je rok a půl,“ vysvětluje právnička Sdružení obrany spotřebitelů Jana Teplá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu očekává, že projekt umožní ročně vyřešit asi tři tisíce sporů. „Domnívám se, že většina sporů bude vyřešena už na úrovni kontaktního místa, kdy se stranám vysvětlí jejich práva a povinnosti a ony se samy dohodnou. Nejvíce sporů totiž vzniká kvůli nedorozumění,“ dodává Teplá.