Podnikatelům ubude 206 administrativních povinností

Praha - Podnikatelé by měli mít do tří let o 206 povinností vůči státním institucím méně. Ve finančním vyjádření to bude představovat celkovou úlevu 16,7 miliardy korun. Vyplývá to z plánu snižování administrativní zátěže v podnikání, který dnes schválila vláda.     

Nyní existuje celkem 2168 informačních povinností podnikatele vůči státu obsažených ve 245 právních předpisech. Administrativní zátěž tuzemských podniků byla vyčíslena na 86,4 miliardy korun. Zmíněný plán, který vládě navrhli ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a ministr vnitra Ivan Langer, tak představuje zhruba pětinovou finanční úsporu.  

Redukce se bude v první fázi týkat legislativy ministerstev práce a sociálních věcí, životního prostředí, financí, zdravotnictví, zemědělství a průmyslu a obchodu, která působí největší byrokratickou zátěž. Ve druhé fázi budou do projektu zapojeny zbývající resorty, takže celkové snížení administrativy v podnikání může být i vyšší než pětina.     

„Odstranění nadbytečných a kumulovaných povinností vůči státní správě uvolní ruce podnikatelům, kteří budou moci trávit čas podnikáním, a ne ve frontě před úřadem,“ reagoval na oznámení prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.     

Komora podle něj navrhuje zakotvit obecně platné pravidlo „jen jednou“. Pokud stát vyžaduje od podnikatele určitý doklad, mohl by tak učinit pouze prostřednictvím jednoho úřadu nebo veřejnoprávní instituce. Nemělo by docházet k opakovanému předkládání stejného dokumentu různým úřadům státní správy. Pokud by jiný orgán státní správy vyžadoval stejný doklad, mohl by podnikatel pouze poukázat na skutečnost, že tak již učinil.