Rektoři chtějí více peněz od vlády i od studentů

Praha - Česká konference rektorů dnes jedná o rozpočtu vysokých škol na rok 2008. Univerzity žádají od vlády více peněz, aby mohly zabezpečit vzdělání dostatečnému počtu studentů, aniž by se snížila kvalita výuky. Důležitou otázkou nadcházejícího akademického roku má být také reforma vysokého školství a nový zákon, který by měl zakotvit mimo jiné placení poplatků za studium.

Vláda zakotvila do svého programového prohlášení závazek o prioritní podpoře vzdělání a výzkumu. Jeho součástí bylo i prohlášení o tom, že univerzity budou moci přijmout alespoň stejný počet nových studentů jako v předchozím akademickém roce. Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol si ale stěžují, že na zabezpečení takovéhoto nárůstu nemají dostatek finančních prostředků. Při přijetí stejného počtu studentů prvních ročníků jako v předchozím roce, dojde v roce 2008 k nárůstu celkového počtu studentů o 16 tisíc vůči roku 2007 a o 35 tisíc studentů vůči roku 2006. Na pokrytí tohoto zvýšení by bylo podle stanoviska Rady vysokých škol nutné navýšení prostředků o 2,3 miliardy korun. Celkově by tak vláda musela univerzitám vyplatit 21,5 miliardy Kč.

Kvůli nedostatku financí by mělo vysoké školství projít zásadní reformou. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělání a rektor JAMU Václav Cejpek vysvětlil v rozhovoru pro Českou televizi záměr takto: „Jednak musí existovat nějaká normativní část toho financování, která třeba zohledňuje počet studentů. Ale my bychom rádi, aby o zbylou část toho rozpočtu byla vedena soutěž mezi vysokými školami, aby existovala silná motivace.“ Část finančních prostředků získávají univerzity již dnes formou grantů a dotací na výzkumné projekty. ČKR ale prosazuje posílení této praxe.

V současné době probíhá příprava Bílé knihy, ze které bude vycházet novela zákona o vysokých školách. Jeho součástí by mělo být také zavedení poplatků za studium. ČKR školné považuje za přínos. „Jednoznačně to podporujeme proto, aby finanční prostředky plynoucí na školy měly jiný zdroj než veřejné finance a aby se ty školní finance zvedly o tento příspěvek. Samozřejmě zdůrazňujeme, že by to nemělo postihnout sociálně slabší skupiny,“ uvedl Cejpek. O konečné podobě Bílé knihy bude odborná komise jednat 18. září.