Prázdniny končí, je třeba pomýšlet na novou žádost o přídavek na dítě

Praha - S koncem prázdnin nastává i doba, kdy do schránek celé řady českých domácností dorazí fialový formulář, který jim umožní žádat o přídavek na jejich nezaopatřené děti. Součástí tiskopisu je rovněž potvrzení o studiu, které musí žákům a studentům potvrdit jejich škola. Na podání žádosti mají rodiny s dětmi čas do 1. října.

Přídavek na dítě je dávkou státní sociální podpory, která je vázána na příjem společně posuzovaných osob. Jako tzv. společně posuzované osoby jsou počítáni rodiče a jejich nezaopatřené děti (děti do 15 let, studující děti od 15 do 26 let nebo nezletilé děti v evidenci úřadů práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti). Když dítě uzavře manželství, posuzuje se společně s manželem a započítává se příjem manžela. 

Jako studium se při posuzování nároku na přídavek na dítě započítává studium na středních, vyšších odborných i vysokých školách (v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu) v denní i dálkové formě, pokud student při dálkovém studiu nepracuje. Rovněž prázdniny se započítávají jako doba studia. V posledním ročníku se potom u středoškoláků započítávají v rozsahu 2 měsíců a u vysokoškoláků v rozsahu 1 měsíce po skončení studia.

Při započítávání příjmu se vychází z čistých příjmů ze zaměstnání, ale i z ostatních příjmů, mimo jiné např. z příjmu ze společného zdanění apod. U podnikatelů navíc existuje minimální hranice příjmů 10 800 korun měsíčně, která se započítává, i když příjem této výše nedosahuje. Příjem se posuzuje za celý kalendářní rok (tj. ze všech zaměstnání, které byly v daném roce vykonávány).

Kdo a v jaké výši má na přídavek nárok?

Nárok na přídavek na dítě mají rodiny s příjmem do 2,4násobku tohoto životního minima. S posouzením, zda rodina na dávky dosáhne, může pomoci kalkulačka pro výpočet životního minima dostupná na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Při posuzování konkrétní výše přídavku rozhoduje věk dítěte, na které rodina dávku uplatňuje. U dětí do 6 let činí přídavek 500 korun, u dětí od 6 do 15 let 610 korun a v případě nezaopatřených dětí ve věku od 15 do 26 let 700 korun.

Kde se o přídavek přihlásit?

Žádost o přídavek na dítě se podává na úřadech státní sociální podpory, které spadají pod úřady práce. Kontaktní místa těchto úřadů jsou prakticky ve všech větších městech, jejich seznam je k dispozici i na portále ministerstva práce a sociálních věcí.

Tiskopisy pro uplatnění přídavku lze získat přímo na úřadě nebo si je stáhnout z příslušné sekce internetových stránek ministerstva.