Železnice nehledí na bezpečnost, peníze na ni utrácí jinde

Praha - Na železnici se špatně hospodaří s penězi určenými na zvyšování bezpečnosti kolejové dopravy, tvrdí to nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Terčem kritiky se staly především České dráhy a Správa železniční dopravní cesty, které podle zjištění úřadu využívají peníze určené na bezpečnost na jiné projekty.

277 tisíc pocházejících z programu Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících České dráhy údajně daly na rekonstrukci provozovny rychlého občerstvení, 150 tisíc šlo na návrh umístění historické výhybky.

Ještě hůře ale s prostředky nakládá Správa železniční a dopravní cesty. Nejvyšší kontrolní úřad odhalil, že peníze určené na zvýšení bezpečnosti použila na stavbu několika objektů, které poté převedla v rozporu se smluvními podmínkami do majetku třetích osob. Celkem šlo o sedm milionů korun.

Nedostatky ve využití přidělených finančních prostředků jsou podle úřadu způsobeny tím, že nebyla k dispozici analýza bezpečnostních rizik na železnici. „V letech 2004 až 2007 ministerstvo dopravy ani Správa železniční dopravní cesty nevypracovaly takovou analýzu rizik, která by mohla řádně zdůvodnit opatření k odstranění hlavních negativních vlivů na bezpečnost a která by mohla zajistit potřebné zdroje financování na jejich realizaci,“ konstatoval úřad ve své zprávě.

Nejvyšší kontrolní úřad ale má na hospodaření obou státních podniků i celou řadu dalších výtek. Patří k nim například navyšování nákladů na různé projekty nebo nedodržování stanovených termínů.