Na nových domech nesmí od ledna chybět „energetické štítky“

Praha - Od nového roku by všechny nové domy měly být v souladu s evropskou legislativou označené tzv. energetickým štítkem, tedy průkazem energetické náročnosti budovy. V rámci boje proti změnám klimatu budou domy rozdělené do sedmi kategorií od hospodárných "A" až po zcela nehospodárné domy kategorie "G". Podle Hospodářské komory ČR by označení mělo lidem pomoci v rozhodování, která stavba je energeticky náročná a jaké budou náklady při jejím užívání.

Povinnost opatřit domy průkazem platí pouze pro nové domy a budovy procházející významnou rekonstrukcí. Průkaz bude od ledna povinnou součástí projektové dokumentace při získání stavebního povolení. Stavba domu se tak může prodražit, kromě nákladných investic do úsporných opatření se v nákladech projeví i cena za povinný znalecký posudek. Ten může stát až 50 tisíc, další administrativní zátěž ovšem podle Michala Bubeníka z elektroenergetického odboru ministerstva průmyslu a obchodu na stavitele nečeká.

Všechny nové budovy musejí splňovat minimálně požadavky třetí kategorie „C“, přičemž kontrolu správných údajů na štítcích bude provádět Státní energetická inspekce.

Stát nízkoenergetické budovy podle Bubeníka podporuje, MPO každoročně na jejich podporu vyhlašuje státní program, ministerstvo pro místní rozvoj se zaměřuje na bytové a panelové domy, ministerstvo životního prostředí zase na podnikatelskou sféru.