O jaké dávky a kde mohou žádat handicapovaní občané?

Příbor - Státní sociální síť se snaží pokrýt všechny sociální situace, do kterých se občané mohou dostat. Pamatuje přitom také na občany se zdravotním handicapem a nabízí jim celou řadu dávek, mezi kterými může být někdy problém se zorientovat. Následující přehled dávky člení podle toho, který úřad je poskytuje.

Přidělování většiny sociálních dávek pro občany se zdravotním handicapem mají na starost Městské úřady s rozšířenou působností. Tyto úřady převzaly úlohu dřívějších okresních úřadů. Na jejich sociálních odborech se vyplácí:

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

Občanu těžce zdravotně postiženému stát formou jednorázového příspěvku finančně přispěje na opatření pomůcky ke zmírnění či překonání následků jeho postižení, kterou občanu nehradí jeho zdravotní pojišťovna. Seznam pomůcek je přímo vyjmenován ve vyhlášce č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale lze přispět i na pomůcky srovnatelné. Výše dávky se odvíjí od základního provedení té dané pomůcky.

Příspěvek na úpravu bytu

Je určen těžce zdravotně postiženým občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, značně omezujícím jejich pohyblivost (ve vyhlášce jsou uvedeny druhy postižení, při kterých vzniká na příspěvek nárok), dále občanům nevidomým a rodičům dětí starších 3 let, které trpí uvedenými postiženími. Za úpravu bytu se považuje např. rozšíření dveří, odstranění prahů, úprava přístupu do bytu apod.

Příspěvek pak může být poskytnut až do 70 procent nákladů, nejvýše 50 000 korun a v případě instalace výtahu tam, kde nemůže být použita plošina, až do výše 100 000 korun.

Příspěvek na pořízení a opravu motorového vozidla

Jde o jednorázovou dávku, která náleží těžce zdravotně postiženým osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí uvedeným v příslušné vyhlášce nebo rodičům dětí starších tří let s uvedeným postižením, dále nevidomých dětí či dětí mentálně postižených.
Výše příspěvku činí maximálně 100 000 korun, v případě opravy vozidla pak maximálně. 60 000 korun.

Příspěvek na úpravu motorového vozidla

Občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (vyjmenováno ve vyhlášce), kteří osobně řídí předmětný automobil, a nezbytně pro řízení potřebují úpravu vozidla, se poskytuje příspěvek na úpravu vozidla, a to až do výše nákladů na tuto úpravu.

Příspěvek na provoz motorového vozidla

I zde se jedná o jednorázovou dávku, kterou lze při splnění podmínek přiznat každoročně. Nárok na ni mají zdravotně postižení občané, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, tedy držitelé průkazu ZTP či ZTP/P, či blízké osoby těchto občanů, které je přepravují svým vozidlem. Nárok má také rodič nezaopatřeného dítěte, které onemocnělo zhoubným nádorem a je léčeno na klinice fakultní nemocnice v době léčení.

Výše dávky:

  • u osob s průkazem ZTP/P, jejich blízkých osob a rodičů děti s onemocněním zhoubným nádorem náleží u jednostopého vozidla 4 200 korun a 9 900 korun u ostatních vozidel
  • u osob s průkazem ZTP a jejich blízkých osob náleží u jednostopého vozidla 2 300 korun a u ostatních vozidel 6 000 korun.

Příspěvek na individuální dopravu

Tato dávka je určena zdravotně postiženým občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (vyjmenovaným ve zmiňované vyhlášce č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kteří nevlastní automobil a tudíž nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla. Tento příspěvek zároveň nepobírají ani jim blízké osoby. Výše jednorázové dávky činí 6 500 korun ročně.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 2 000 až 11 000 korun, a to podle věku a stupně závislosti příjemce příspěvku na pomoci jiné osoby.

Existuje i několik zvláštních dávek, o které mohou zdravotně handicapovaní občané žádat na pověřených městských úřadech. Jsou to následující:

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu

Tato dávka je určena občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (vyjmenovaným ve vyhlášce) nebo občanům nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt.
Jedná se o opakovanou dávku, její výše činí 400 Kč měsíčně.

Příspěvek na úhradu za užívání garáže

Je určen stejné skupině žadatelů jako příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, i tento příspěvek je poskytován opakovaně a činí 200 Kč měsíčně.

Příspěvek nevidomým občanům

Jde o opakovanou dávku určenou nevidomým, kteří vlastní vodícího psa. Dávka je určena na krmivo pro tohoto psa a činí 800 Kč měsíčně.

Tento přehled o poskytovaných dávkách pro občany se zdravotním postižením má pouze informativní charakter, konkrétnější informace o jednotlivých dávkách pak lze získat přímo na příslušných úřadech, které dávky poskytují.

Škoda Octavia
Škoda Octavia
Více fotek
  • Škoda Octavia autor: Jaroslav Fiala, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/463/46266.jpg
  • Pečovatelka s pacienty autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/253/25292.gif
  • Městský úřad v Touškově autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/291/29052.jpg