Veřejných dražeb bylo loni nejméně od roku 2002

Praha - Veřejných dražeb loni ubylo. Bylo jich dokonce nejméně od roku 2000. Uskutečnilo se jich 2 511, což bylo přibližně o sedm procent méně než v předchozím roce. O 28 procent na 2,86 miliardy korun klesla v roce 2008 také částka získaná vydražením majetku. Vyplynulo to z údajů na portálu www.centralniadresa.cz, který spravuje Česká pošta.

Dobrovolných dražeb se loni uskutečnilo 2 207, což bylo meziročně o sedm procent méně. Nedobrovolně se dražilo ve 304 případech. Také toto číslo představuje ve srovnání s rokem 2007 pokles o pět procent. Celková hodnota draženého majetku se proti roku 2007 snížila o 690 milionů korun na 8,90 miliardy.

Počet veřejných dražeb klesá nepřetržitě již od roku 2002, kdy licitátoři uhodili kladívkem v 4 600 případech.

Rekord z roku 2007 nepřekonal loni nikdo z dražebníků ani v případě celkové částky získané vydražením majetku. Nejúspěšnějším dražebníkem roku 2008 se podle informací z webu stala opět společnost Prokonzulta, která dražbami získala přes 481 milionů korun. Ačkoli byla nejúspěšnější dražební firmou i předloni, nezopakovala již rekord z roku 2007, kdy jako první dražebník překonala v částce získané dražbami hranici jedné miliardy korun.

Hlavním důvodem snižování počtu dražeb je podle již dřívějšího sdělení ředitelky odboru veřejných dražeb ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Zdeňky Niklasové dlouhodobě klesající množství vyhlášených konkurzů, jejichž počet od roku 2001 neustále klesá. Zájem a povědomí o veřejných dražbách jako údajně nejprůhlednějším způsobu zpeněžení majetku se tak prý MMR snaží zvýšit pořádáním seminářů pro krajské samosprávy, ale také města a obce. Veřejné dražby podle Niklasové dosud téměř nevyužívají ani ministerstva.