Vláda schválila Akční plán pro biomasu, má podpořit její využití

Praha - Vláda dnes schválila Akční plán pro biomasu, který má zvýšit její využití k výrobě elektrické energie. Úkolem dokumentu je kromě analýzy současného využívání biomasy a navržení způsobu jejího optimálního budoucího využití také nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie. Plán má pomoci splnit závazek, že Česká republika do roku 2010 téměř zdvojnásobí podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě proudu.

Podle ministerstva zemědělství neroste výroba tepla a elektřiny z biomasy přes svůj potenciál dostatečným tempem. Největší rezervy jsou podle mluvčího ministerstva Petra Vorlíčka patrné zejména v oblasti energetického využívání bioplynu a biomasy k přímému spalování.

Materiál chce také podpořit zakládání víceletých porostů energetických plodin a rychlerostoucích dřevin či zařazení tuhých biopaliv do nižší sazby DPH.

Společnost ČEZ chce postavit speciální elektrárny na biomasu, k čemuž potřebuje i stálé dodavatele. „Máme připravené dva projekty, kde by se spalovala čistě biomasa. Je to v lokalitě Hodonín a u Dvora Králového,“ uvedl mluvčí ČEzu Ladislav Kříž.

Vláda chce zvýšit zájem o biomasu i u domácností, například dotacemi na nákup nových kotlů. „V současné době máme asi půl milionu domácností, které topí hnědým uhlím, a právě za pomoci finanční podpory, kterou poskytujeme a ještě více budeme poskytovat domácnostem v ČR, bychom byli rádi, aby se ten počet snížil až k nule,“ popsal mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Akční plán má pomoci odstranit bariéry na trhu s biomasou, vybrat vhodné energetické plodiny a zvýšit ochranu orné půdy. V roce 2010 by měl podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny dosáhnout osmi procent. Plán má být jedním z nástrojů, jak splnit povinnosti, ke kterým jsme se zavázali vstupem do Evropské unie," uvedl již dříve ministr zemědělství Petr Gandalovič. V roce 2007 byl podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 4,7 procenta.

Logo společnosti ČEZ
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24