Kdy nám musí dát zaměstnavatel volno z práce?

Praha - Že má zaměstnanec ze zákona nárok na čtyři týdny placené dovolené, to asi každý ví. Že zaměstnavatel zaměstnanci omluví nepřítomnost v práci po dobu pracovní neschopnosti, to jistě také známé. Ale víte například, že když vezete babičku se zlomenou nohou do nemocnice, máte nárok na pracovní volno, a to dokonce placené? A existuje celá řada dalších tzv. překážek v práci na straně zaměstnance, které musí zaměstnavatel omluvit. V některých případech i zaplatit.

Tyto překážky v práci definuje Zákoník práce. Jsou to jednak překážky v práci osobní, jednak překážky v práci z důvodu obecného zájmu. V našem článku se budeme věnovat především těm obvyklejším - osobním.

Mezi důležité osobní překážky v práci patří pracovní neschopnost nebo karanténa, mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování dítěte mladšího 10 let. Jiné důležité osobní překážky, rozsah pracovního volna a případy, kdy se poskytuje náhrada mzdy (ve výši průměrného výdělku), stanoví vláda svým nařízením č. 590/2006 Sb. Jedná se o tyto okruhy:

 1. Vyšetření nebo ošetření
 2. Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
 3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
 4. Znemožnění cesty do zaměstnání
 5. Svatba
 6. Narození dítěte
 7. Úmrtí
 8. Doprovod
 9. Pohřeb spoluzaměstnance 
 10. Stěhování
 11. Vyhledání nového zaměstnání

Pojďme si nyní výše uvedené okruhy blíže vysvětlit. Pokud potřebujete vyšetření nebo ošetření u lékaře, máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, samozřejmě pokud návštěvu u lékaře nemůžete uskutečnit mimo pracovní dobu. Vyšetření ale musí být provedeno ve zdravotnickém zařízení, které má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou a je nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti. Zároveň ale máte právo na svobodnou volbu lékaře, takže pokud váš oblíbený lékař ordinuje 50 kilometrů daleko, volno vám sice zaměstnavatel poskytne, ale zaplatí vám jen za tu dobu, jako byste byli v „nejbližším zdravotnickém zařízení“.

Pracovní volno na nezbytně dlouhou dobu vám zaměstnavatel poskytne i pokud se podrobíte pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce. Zdravotní zařízení k těmto preventivním prohlídkám určuje zaměstnavatel a podle Zákoníku práce máte také za tuto dobu nárok na náhradu mzdy.

Jestliže cestou do práce zkolabuje metro nebo vykolejí vlak a všechny tramvaje a autobusy budou mít zpoždění, nezoufejte. Zaměstnavatel vám pozdní příchod do práce musí omluvit. Samozřejmě ale těch několik hodin, než dojdete do práce pěšky, nezaplatí.

Jiná situace je u osob těžce zdravotně postižených. Pokud je jim z povětrnostních důvodů znemožněna cesta do zaměstnání osobním dopravním prostředkem, který k cestě do zaměstnání používají, mají nárok na placené pracovní volno na nezbytně dlouhou dobu, nejvýše však na jeden den.

Na vlastní svatbu počítejte se dvěma dny volna, z toho jeden den je určen k účasti na svatebním obřadu. Placený bude ale pouze jeden den. Stejně tak jeden den placeného volna k účasti na svatbě dostanou rodiče. Pokud se naopak vy účastníte svatby rodiče, máte sice rovněž nárok na jeden den volna, ale neplacený.

V případě narození dítěte vám zaměstnavatel zaplatí dobu nezbytně nutnou k převozu manželky (družky) do porodnice a pak i z porodnice domů. A pokud jste tak statečný, že se účastníte porodu, i na to dostanete volno, i když neplacené.

V případě úmrtí blízké osoby jsou nároky na placené volno tyto:

 • a) dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a další den kúčasti na pohřbu
 • b) jeden den kúčasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, manžela dítěte nebo manžela sourozence, a další den navíc, pokud zařizujete pohřeb
 • c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, kúčasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, prarodiče manžela, popřípadě i jiné osoby, se kterou jste žili vdobě jejího úmrtí ve společné domácnosti. Opět jeden placený den navíc, pokud obstaráváte pohřeb.

Pokud se účastníte pohřbu spoluzaměstnance (a zaměstnavatel s tím souhlasí), pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dobu nezbytně nutnou.

Na pracovní volno máte nárok i v případě, že je nutný doprovod rodinnéhopříslušníka k vyšetření nebo ošetření, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však jeden den. Jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, popřípadě rodiče nebo prarodiče, ať už vašeho nebo vašeho manžela, toto volno je placené.

Na přestěhování dostanete pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše dva dny. Placené bude pouze tehdy, pokud se jedná o přestěhování v zájmu zaměstnavatele.

Jestliže jste ve výpovědní lhůtě a hledáte nové zaměstnání, máte nárok na pracovní volno jeden půlden v týdnu. Toto volno lze se souhlasem zaměstnavatele slučovat a placené je v tom případě, že vám dal zaměstnatel výpověď z důvodů uvedených v § 52 Zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Patří mezi ně například zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nadbytečnost zaměstnavatele, ale také zhoršení zdravotního stavu zaměstnance, které mu znemožňuje dosavadní práci vykonávat.

Vyšetření u lékaře
Vyšetření u lékaře
Více fotek
 • Vyšetření u lékaře autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/712/71124.jpg
 • Snoubenci při svatebním obřadu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/356/35569.jpg
 • Nabídky práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/114/11306.jpg