Poslanci rozhodnou o osudu opatření na zmírnění krize

Praha - Poslanci se dnes budou v závěrečném čtení zabývat protikrizovými návrhy z pera odstoupivší vlády i těmi, které vypracovala opozice. Jednat se bude například o šrotovném či prodloužení doby, po kterou je možné pobírat podporu v nezaměstnanosti. Sněmovna bude hlasovat také o novele insolvenčního zákona, která má umožnit mimo jiné vyplacení dlužných mezd pracovníkům zkrachovalých podniků, například skláren Bohemia Crystalex Trading. Na pořad jednání se ale navíc dostal také sociálnědemokratický návrh zákona, který má zamezit nekalým praktikám silných obchodních řetězců.

Obě nejsilnější strany se ve svých návrzích zaměřují na podporu krizí těžce zasaženého hospodářství, které by se letos mohlo propadnout podle odhadů mezinárodního měnového fondu až o 3,5 procenta.

Návrhy Topolánkova kabinetu

Vláda svá protikrizová opatření vtělila do třech novel. S výrazným zrychlením odpisů počítá změna navržená v zákoně o daních z příjmu. Toto opatření je koncipováno pouze jako dočasné. Pokud ho schválí poslanci i senátoři a podepíše prezident, mohli by podnikatelé z tohoto benefitu profitovat od momentu účinnosti zákona až do 30. června 2010.

Další novelou chce vláda zavést dočasné slevy na sociálním pojištění placeném zaměstnavatelem. Podle exministra práce Petra Nečase tento krok pomůže zachránit 50 tisíc až 70 tisíc pracovních míst.

Na schválení čeká i novela insolvenčního zákona, která má umožnit, aby zaměstnanci zkrachovalých podniků mohli požadovat vyplacení dlužných mezd za tři měsíce před vyhlášením insolvence jejich zaměstnavatele, za měsíc, ve kterém byla insolvence vyhlášena a za čtvrt roku poté. Doposud na peníze nárok neměli, nepomohl jim ani stát vyplacením tzv. náhrady mzdy.

Do insolvenčního zákona chce zasáhnout i ČSSD

Plán bývalého kabinetu na změny v insolvenčním zákoně doplnil pozměňovacím návrhem poslanec ČSSD a místopředseda sněmovního zemědělského výboru Ladislav Skopal. Prosazuje v něm výjimku, podle které by nemělo být možné poslat v době od 1. dubna do 30. září, tedy ve vegetačním období, do konkurzu zemědělce.

Skopal poukazuje na to, že podobné ustanovení platí i u výpovědí z nájmů půdy. To brání vypovědět nájem v době, kdy jsou hotovy veškeré práce, čeká se na sklizeň, kterou by ale pak sklidil někdo jiný.

Boj proti krizi podle sociálních demokratů

Sociální demokraté předložili svá protikrizová opatření sněmovně jako návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Poslanci ale budou rozhodovat o komplexním pozměňovacím návrhu, který je výsledkem dohody ODS a ČSSD o vzájemné podpoře některých protikrizových opatření.

Co komplexní návrh zavádí?

  • Snížení odvodů na sociálním pojištění
  • Posílení postavení zaměstnanců zkrachovalých podniků
  • Šrotovné
  • Prodloužení doby vyplácení podpory v nezaměstnanosti
  • Zvýšení přídavku na děti

Ekonomové návrh sociálních demokratů a stejně tak i komplexní návrh kritizují kvůli tomu, že se zaměřuje především na stimulaci poptávkové strany ekonomiky, nikoliv nabídkové, která je pro boj s krizí rozhodující.

Problémem je také vysoká nákladnost navrhovaných opatření, která by mohla vést k tomu, že peníze budou chybět jinde, například městům a obcím. Z tohoto pohledu se třeba šrotovné nelíbí novému ministrovi životního prostředí Ladiskavu Mikovi. „Ten příspěvek by měl být placen ze státního fondu životního prostředí. My máme peníze z toho fondu připraveny pro financování projektů z operačního programu životní prostředí pro obce, které tam mají projekty typu zateplování, stavby čistíren odpadních vod,“ upozornil v rozhovoru pro ČT24 Miko, který se obává, že na tyto projekty po zavedení šrotovného nezbydou peníze.

Na komplexní opatření cílí i celá řada pozměňovacích návrhů. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš navrhl například zrušit superhrubou mzdu a obnovit daňovou progresi. Poslanci mají na stole ale také návrh na rozšíření šrotovného i na lokomotivy a vagony.