Poslanci chtějí vidět exportní úvěry se státní podporou i v komerčních bankách

Praha - Poslanci dnes ve zkráceném řízení schválili novelu zákona, která má umožnit, aby státem dotované vývozní úvěry poskytovaly i komerční banky, nikoliv jen Česká exportní banka, jako je tomu doposud. Novela, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem financí je součástí protikrizového plánu vlády.

Státem podporované úvěry budou komerční banky poskytovat za pomoci tzv. mechanismu vyrovnávání úrokových sazeb. Ministr průmyslu Vladimír Tošovský v souvislosti s tím upozornil, že právní nárok na úrokové zvýhodnění nevzniká. Pokud tedy parlament novelu přijme, nevzniknou během roku problémy, pokud nebude vyřešeno financování.

Zákon také podle něj mění přístup k podpoře exportu tím způsobem, že z podpory vývozu zboží národního původu přechází na podporu vývozu zboží v národním zájmu. To podle něj pomůže českým firmám pronikat na vybrané zahraniční trhy.

Novela také rozšiřuje možnosti pojištění exportních a investičních úvěrů zahraničním společnostem, které jsou ovládány českými společnostmi.