Špatné hospodaření může státy připravit o všechny unijní peníze

Brusel - Jestliže unijní státy v budoucnu poruší rozpočtová pravidla EU, mohou přijít o všechny unijní dotace a peníze, včetně zemědělských dotací. S takovým návrhem přišla Evropská komise. Ovšem farmáři se nemusí bát, že by je špatné hospodaření vlády připravilo o dotace. Stát by jim je následně byl povinen vyplatit ze svého.

Přitom sankce by členským zemím EU nehrozily již jen v případě, že překračují roční rozpočtový schodek ve výši tří procent HDP, jako je tomu doposud. Nově chce totiž Evropská komise trestat státy i v případě, že jejich celkový dluh překračuje 60 procent HDP, což je případ celé řady zemí, včetně Německa či Francie a dalších klíčových unijních ekonomik. Dluh Itálie například přesahuje 100 procent hrubého domácího produktu.

Eduard Janota, ministr financí v demisi

0„Můj názor je, že obecně jsou všechna pravidla bez sankčního mechanismu jen těžko vynutitelná, takže návrh Evropské komise jde dobrým směrem. Pracuje se zde nově s pojmem konkurenceschopnost a jistě bude přínosem, že se stanoví její ukazatele, které se budou vyhodnocovat a posuzovat vedle současných Maastrichtských kritérií… O návrzích Evropské komise ale bude jednat nová vláda a nový ministr financí.“

Video Unie si lépe hlídá své ovečky a jejich rozpočty
video

Unie si lépe hlídá své ovečky a jejich rozpočty

Součástí návrhu je i hrozba sankcí pro země, které sice dokázaly stlačit roční rozpočtový schodek pod tři procenta HDP, ale jejich celkový dluh se stále pohybuje nad 60 procenty HDP. Tyto státy by rovněž musely složit v Bruselu určitou zálohu, která by se odvíjela od velikosti jejich ekonomiky, a z té by dokonce platily úroky, dokud by jejich hospodaření nesplňovalo rozpočtová pravidla stanovená unií.

Evropská komise hodlá hlídat konkurenceschopnost zemí

Navíc komise chce také hlídat konkurenceschopnost jednotlivých členských států. Každý rok má zveřejňovat výsledkové tabule, které mají země EU porovnávat například z pohledu ceny práce, vývoje cen na realitním trhu, zadlužení domácností či zahraničních investic. Pokud se ukáže, že některé země výrazně ztrácí konkurenceschopnost, jako nyní například Řecko či Španělsko, EU vydá varování a navrhne jim celou řadu opatření, která mají vést k nápravě. Ty se mohou týkat například reforem na trhu práce.

V případě, že se situace neobrátí k lepšímu ani po tomto zásahu, zařadí Evropská komise stát do procedury pro nadměrné nerovnováhy. V současnosti přitom existuje jen procedura pro nadměrný rozpočtový deficit, na jejím konci může být právě uvalení sankcí. Návrh komise sice nespecifikuje, zda i v případě ztráty konkurenceschopnosti, budou hrozit sankce, vyloučit se však takový zásah nedá. Nicméně nyní je zřejmé, že si unie bude konkurenceschopnosti jednotlivých zemí všímat především v případě členských států eurozóny. Nerovnováhy mezi zeměmi platícími eurem totiž do značné míry ohrožují sílu evropské jednotné měny na finančních trzích. Komise ovšem bude monitorovat i zbylé státy EU, tedy i Česko.