PPF znovu vyšoupnuto ze hry o ekologickou superzakázku

Praha - Odcházející ministr financí Eduard Janota dnes na základě doporučení kvalifikační komise rozhodl o opětovném vyloučení sdružení PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera ze soutěže o získání obří zakázky na odstranění starých ekologických škod. Premiér Petr Nečas s krokem nesouhlasí a chce si s úřadujícím premiérem Janem Fischerem situaci vyjasnit. Ministerstvo již jednou konsorcium PPF Advisory, Ecosoil Süd, AVE CZ a Dekonta ze soutěže vyřadilo. PPF ale uspěla u antimonopolního úřadu, který ji vrátil do hry.

Nečas dnes na tiskové konferenci řekl, že se určitě spojí s úřadujícím premiérem Janem Fischerem a požádá ho o vysvětlení tohoto kroku. „My jsme několikrát opakovaně vyzvali vládu a její ministry, aby nečinili žádné zásadní nevratné kroky,“ zdůraznil. Podle něj znamená méně soutěžících vyšší cenu zakázky. Podle jeho slov toto ne zcela pochopitelné rozhodnutí i jeho načasování potvrzuje určité obavy z neprůhlednosti procesu výběru vítěze soutěže.

Ministerstvo financí se brání, že podle zákona nemohlo rozhodnout jinak. A souhlasí s ním i jeho budoucí šéf Miroslav Kalousek. „Byl bych rozhořčen nad jakýmkoliv politickým rozhodnutím, ale toto není politické rozhodnutí, to je procesní rozhodnutí ze zákona,“ řekl Kalousek.

Video Reportáž Jana Hreňa
video

Reportáž Jana Hreňa

Skupina PPF neměla v pořádku kvalifikační předpoklady

Resort financí dnes konsorcium PPF vyřadil na základě podnětů, kterými se ve svém šetření Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezabýval. Podněty, jež ministerstvo v souladu se zákonem prošetřilo, poukazovaly na pochybnosti ohledně kvalifikace sdružení. Aby předešlo nařčením o nerovném přístupu k uchazečům, prověřilo ve stejných aspektech i ostatní uchazeče, kteří se kvalifikovali do druhého kola soutěže. Ti mají kvalifikační předpoklady v pořádku.

Uchazeč podle MF nedoložil, že má sjednáno dostatečné pojištění odpovědnosti za škodu, splňuje podmínku celkového obratu v požadovaném rozsahu, že za poslední tři roky uskutečnil alespoň jednu službu provedení sanačního zásahu při odstraňování starých ekologických zátěží za celkem nejméně 1,5 miliardy korun a že se na plnění zakázky bude podílet alespoň jeden projektant se zkušeností s projektováním minimálně pěti sanačních zásahů. Dalším důvodem je, že se jeden z členů sdružení prokazoval již delší dobu neplatným výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tím, že tuto skutečnost ministerstvu včas neoznámil ani nenapravil, porušil zákonnou povinnost a zákon už jen z tohoto důvodu ukládá zadavateli uchazeče vyloučit.

Konsorcium je však přesvědčeno, že splnilo všechna kvalifikační kriteria. Je prý složeno z mezinárodně renomovaných firem z oblasti sanace a nakládání s odpady a na rozdíl od ostatních soutěžitelů má zcela transparentní akcionářskou strukturu. Diskriminační přístup MF a hledání důvodů, proč by mělo být konsorcium ze soutěže vyloučeno, je podle PPF v přímém rozporu s logickým cílem státu dosáhnout maximálního počtu odpovídajících soutěžitelů a tím i nejnižší možné ceny.

Sdružení PPF bude mít nyní patnáctidenní lhůtu pro podání námitek. Poté se případně může znovu obrátit na antimonopolní úřad, který přezkoumá nové důvody vyloučení. Ministerstvo bude podle svého vyjádření rozhodnutí antimonopolního úřadu plně respektovat.

PPF si stěžuje na diskriminaci

Akcionář PPF Jiří Šmejc:

„Bohužel se splnily naše předchozí obavy. Postup MF považujeme za neobhajitelný a budeme se mu bránit se vší razancí. Za obzvlášť pikantní považuji, že argumenty pro vyloučení byly dodávány našimi konkurenty, což znamená, že oni získali informace o námi předkládané přihlášce.“

Finanční skupina PPF si v minulých dnech stěžovala u ministra financí Eduarda Janoty na diskriminaci a nerovné zacházení v rámci této zakázky. „Kromě porušení zásady rovného zacházení se podle našeho názoru poradce zadavatele a zvláštní komise dopouštějí vůči sdružení také porušení zásady zákazu diskriminace,“ uvedla PPF v dopisu ministerstvu. Akcionář PPF Jiří Šmejc k tomu dodal, že MF dosud konsorcium v čele s PPF nevyzvalo k podání nabídky a neotevřelo dataroom, kde jsou k dispozici podrobnější údaje o zakázce.

Resort financí ovšem trvá na tom, že se všemi uchazeči o zakázku zachází rovně a nediskriminačně. „Přístup do dataroomu byl všem uchazečům uzavřen v říjnu 2009 z důvodu zrušení rozhodnutí o vyřazení sdružení PPF Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo financí neumožní opětovný přístup do dataroomu žádnému z uchazečů do doby definitivního rozhodnutí o další účasti sdružení PPF,“ řekl k tomu již dříve mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

V prosinci se o „nevýhodné“ zakázce rozhodne

Nabídky do výběrového řízení na obří ekologickou zakázku mohou firmy podávat do 7. prosince. Pokud PPF nakonec ze soutěže vypadne, zbudou tři zájemci. Ministerstvo vyhlásilo tendr na odstranění starých ekologických škod jednou velkou zakázkou na konci roku 2008. Hodnota garancí za neodstraněné ekologické závazky státu, které vznikly před rokem 1992, činí asi 115 miliard korun.

Kritici soutěže však tvrdí, že tendr je předražený a může připravit státní kasu o desítky miliard korun. Ministr v demisi Janota ale už dříve naznačil, že vláda nakonec nemusí vybrat  žádného zájemce a tendr tak skončí. Ministerstvo financí ovšem na pokračování tendru trvá s tím, že pokud by se soutěž předčasně zrušila, hrozily by arbitrážní žaloby od uchazečů.