Poslanci schválili novelu o nájemném a insolvenčním zákoně

Praha - Poslanci na dnešní schůzi schválili novelu občanského zákoníku, která upravuje postup po skončení regulace nájemného. Nájemci a pronajímatelé budou mít podle předlohy pevnou lhůtu na dohodu o zvýšení nájemného. Teprve po jejím uplynutí se budou moci vlastníci bytů obrátit na soud, aby nájemné stanovil. Kabinet dnes také schválil novelu insolvenčního zákona, která posiluje věřitele v insolvenčním řízení. Předloha obnovuje jejich právo popírat pohledávky jiných věřitelů. Obě normy míří do Senátu.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV):

„Tou největší změnou je možnost obrátit se na soud pro určení nájemného v případě, že nedojde k dohodě mezi nájemníkem a majitelem.“

Podle předlohy budou mít nájemníci dvouměsíční lhůtu na to, aby souhlasili s návrhem majitele bytu na zvýšení nájemného. Pokud pronajímatel odpověď nedostane, bude se moci do tří měsíců obrátit na soud, aby výši nájmu určil. Z novely tedy vyplývá, že se budou muset pronajímatel a nájemce před soudní žalobou o dohodu na výši nájemného pokusit. Soudy budou určovat nájemné vždy ke dni podání žaloby. Původní vládní předloha by umožnila soudcům stanovit i pozdější dobu, což neúspěšně prosazoval v dalším pozměňovacím návrhu Stanislav Křeček (ČSSD).

Pokud k dohodě nedojde, soud určí nájemné v místě a čase obvyklém. Ministerstvo pro místní rozvoj pro tento účel připravuje cenové mapy. S loňským rokem skončila regulace nájemného přibližně pro 400 tisíc bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude k 31. prosinci 2012.

Přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka novela omezuje na dva roky. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem nebo změnou bydlení. Sociální klauzule ale vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 70 let a nezletilé. Předloha, pro kterou hlasovali koaliční poslanci, dále mimo jiné stanoví nájemci povinnost hlásit počet lidí žijících v bytě a více údajů o nich. Pronajímatel bude mít právo požadovat, aby v bytě žil jen počet osob přiměřený jeho velikosti. Novela prakticky ruší služební byty.

Věřitelé budou v insolvenčním řízení silnější

Současná podoba insolvenčního zákona brání věřitelům napadat pohledávky svých konkurentů, i když jsou podle jejich názoru neoprávněné. Popírat výši a pořadí přihlášených pohledávek může v současné době pouze dlužník a insolvenční správce. Insolvenční zákon tak věřitelům podle Ústavního soudu nedává účinnou ochranu. Sněmovna tak dnes na rozhodnutí soudu reagovala schválením novely.

Poslanci do novely zařadili se souhlasem ministerstva spravedlnosti pozměňovací návrhy, které zmírňují omezení pro věřitele popírající pohledávky. Týkají se například uložení finanční jistoty v případě, že ji po věřiteli jiní věřitelé požadují s tvrzením, že by jim nedůvodným zamítnutím jejich pohledávky mohla vzniknout škoda. Věřitel, který pohledávku druhého popře, bude podle předlohy muset složit na úhradu sporu o ni 10 tisíc korun.

Sněmovna dále odsouhlasila návrh na vydání státních dluhopisů v objemu 131,6 miliardy korun. Stát chce jejich prodejem získat peníze na krytí části schodku letošního státního rozpočtu. Schválený rozpočet počítá se schodkem 135 miliard.

Bydlení
Bydlení
Více fotek
  • Bydlení autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2300/229937.jpg
  • Insolvence zdroj: investigatingmikewatson.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1545/154429.jpg