Neplýtvejte přírodními zdroji, vyzývá OSN

New York - Na světě by se mohlo ročně do roku 2050 spotřebovat odhadem 140 miliard tun nerostů, rud, fosilních paliv a paliv na bázi dřeva, což by bylo třikrát více, než je nynější celosvětová spotřeba. Uvádí se to ve zprávě Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), která byla ve čtvrtek vydána v New Yorku a která varuje před nadměrnou spotřebou a drancováním přírodních zdrojů.

Experti programu ve zprávě konstatují, že svět už skoro spotřeboval levné a vysoce kvalitní zdroje základních přírodních látek, jako je ropa, měď a zlato, jejichž produkce vyžaduje stále větší množství fosilních paliv a vodních zdrojů. Celková poptávka po nich by se mohla ztrojnásobit, a to s ohledem na růst populace, vysokou úroveň spotřeby v průmyslově vyspělých zemích a vzhledem k rostoucí poptávce po hmotných statcích.

Podle UNEP obyvatelé v bohatších průmyslově vyspělých zemích spotřebují v průměru 16 tun čtyř klíčových zdrojů v přepočtu na jednoho obyvatele a v některých zemích jejich spotřeba dosahuje až 40 tun i více. Pro srovnání například v Indii občan v průměru dnes spotřebuje ročně čtyři tuny těchto zdrojů. Musí se nalézt způsoby, jak být ve spotřebě efektivnější, zdůrazňuje zpráva.

Vyzývá k okamžitému přehodnocení vazeb mezi využíváním zdrojů a ekonomickou prosperitou. Podle výkonného ředitele UNEP Achima Steinera si lidé myslí, že poškozování životního prostředí je cena, kterou lidstvo platí za ekonomický pokrok. „Nemůžeme a taky ani nepotřebujeme a nesmíme se nadále chovat tak, jakoby tento výměnný obchod byl nevyhnutelný,“ zdůraznil Steiner.