Dobeš: SŽDC se poprvé dostala do černých čísel

Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) byla v loňském roce ve dvoumiliardovém zisku. Je to poprvé, kdy nebyla ve ztrátě, jak dnes přiblížil ministr dopravy Pavel Dobeš (VV). Provozní zisk (EBITDA) přesáhl šest miliard korun.

Správa dosáhla zlepšení státní organizace snížením nákladů na provoz budov a komunikační technologie. Současně podnik ušetřil na mzdách zhruba 500 milionů korun, když propustil 1100 zaměstnanců. Nyní má 18 040 zaměstnanců a plánuje snížení jejich počtu na 17 500.

SŽDC chce v letošním roce udržet kladný hospodářský výsledek i přes snížení neinvestiční dotace o 11 procent, tedy o 0,5 miliardy korun. Letos hodlá na investice správa vložit 8,6 miliardy korun. Budou směřovat především do 3. a 4. koridoru, ale také do některých akcí na prvním koridoru.

Video Tisková konference Pavla Dobeše
video

Tisková konference Pavla Dobeše

Současně plánuje letos SŽDC uzavřít s Českými drahami (ČD) dohodu o majetkovém vyrovnání. Během dvou měsíců by se mělo dojednat převedení pozemků pod kolejemi, některých úseků traťových částí a technologické budovy, které SŽDC potřebuje ke své činnosti. Celkem se jedná o majetek v hodnotě jednotek miliard korun. „Diskutuje se i scénář, jakým způsobem by SŽDC mělo převzít železniční staniční budovy,“ prohlásil Pavel Habarta pověřený řízením SŽDC.