Ministerstvo dopravy představilo 48 protikorupčních a úsporných opatření

Praha - Ministerstvo dopravy vypracovalo seznam 48 opatření, která mají přispět k úsporám ve výstavbě dopravní infrastruktury a omezení korupce v resortu. Součástí je vznik střednědobé strategie financování dopravní infrastruktury v letech 2014 a 2020, která by měla být hotová do března příštího roku. Dnes to uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Ondřej Němec

Na nové střednědobé strategii mají s ministerstvem spolupracovat poradenské a projektantské firmy jako Mott MacDonald nebo Sudop. Cílem strategie je podle Dobeše stanovení priorit pro výstavbu na základě dopravních a socioekonomických kritérií. Měla by sloužit jako neutrální podklad pro žádosti o spolufinancování z evropských fondů. Strategie by přitom neměla vycházet z podobného materiálu Dobešova předchůdce Víta Bárty. 

Mezi další opatření patří například vytvoření manuálu pro zadávání veřejných zakázek, stanovení milníků pro přípravu projektů a způsobů jejich schvalování. Zahajovat by se měly jen stavby, které jsou ve střednědobém výhledu plně finančně kryté. Chystá se rovněž změna zákona o vyvlastnění, která umožní výkup pozemků pro stavby za cenu, kterou měly před vydáním územního rozhodnutí.

Ministerstvo chce očistit své jméno

Dopravní stavby by se také měly dělit na menší celky, aby se k nim dostaly i menší stavební firmy. Jedním z kroků je i zamezení souběhu kontrolních činností u objednatele a zhotovitele, jako tomu bylo například u dálnice D47. Vysocí úředníci ministerstva by měli dostat jasná pravidla pro styk se zástupci soukromých společností.

Pavel Dobeš„Naším hlavním cílem je jednoznačně změnit současnou situaci. Změnit jméno ministerstva dopravy a rezortu jako takového. Jsme v součinnosti i s orgány činnými v trestním řízení a definujeme, jakým způsobem je třeba se z jednotlivých kroků poučit, abychom byli schopni garantovat, že všechny finanční prostředky, které budou v budoucnu vynaloženy, byly vynaloženy efektivněji a tak, aby občané této země za své vlastní finanční prostředky, které vkládají do infrastruktury, obdrželi to, co skutečně obdržet mají,“ uvedl Dobeš.


Novinkou bude elektronický stavební deník

Do poloviny letošního roku chce ministerstvo zavést elektronický stavební deník, ze kterého budou data on-line přenášená do centrálního úložiště. Tam budou k dispozici k okamžité kontrole. „Zde se jedná o poměrně revoluční záležitost. Máme zájem, aby v budoucnosti nedocházelo k možným ztrátám jednotlivých dokumentů. Ve 21. století není nic, co by nám stálo v cestě, aby záznamy byly on-line přenášeny na jedno centrální místo, kde budou ukládány. Chceme mít jednoznačný přehled a efektivně řešit případné reklamace,“ dodal Dobeš.

Video Reportáž Jakuba Linky
video

Reportáž Jakuba Linky

Reportáž Jakuba Linky

1.2.2012 E21

Pavel Dobeš na tiskové konferenci

Finanční prostředky by měl šetřit centrální nákup vybraného materiálu, například pražců, pro více staveb najednou. Správci stavby by měli získat finanční motivaci na jejím efektivním průběhu. Ředitelství silnic a dálnic by mělo obnovit celkovou diagnostiku silniční sítě, která fungovala do roku 2004, kdy povrch i strukturu vozovky měřil speciální automobil. Pro údržbu nových komunikací chce ministerstvo do května vytvořit minimální kritéria.