Nečas: Extrémní závislost důchodců na státě nemá jinde v Evropě obdoby

Praha - Česká republika se drží daleko od propasti krize veřejných financí, nicméně reformy jsou nutné, řekl premiér Petr Nečas (ODS), který dnes vystoupil na půdě sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Tou nejdůležitější podle něj stále zůstává reforma důchodová. Státní důchod je totiž extrémně dominantní částí příjmu důchodců, podle statistik rodinných účtů tvoří až 95 procent jejich čistého příjmu. „To je extrémní závislost na státě, která nemá jinde v Evropě obdoby,“ konstatoval Nečas.

Ekonomická situace v rámci celé Evropy, která ztrácí v globálním měřítku svojí konkurenceschopnost, vyžaduje podle premiéra Nečase změnu léta zavedených přístupů. Každý stát se totiž může kdykoliv dostat do vážných problémů a pokud reaguje pozdě a nedostatečně, tak finanční trhy ve zlepšení jeho ekonomiky neuvěří.

Právě poměrně tvrdé konsolidační kroky ve veřejných financích se velmi výrazným způsobem dotýkají sociálních dávek nebo platů ve veřejném sektoru. Ačkoliv se Nečasova vláda rozhodla prosazovat reformy, které nejsou u veřejnosti populární, tak podle Nečasových slov jsou zahraničními institucemi a finančními trhy hodnoceny spíše pozitivně.

Petr Nečas, předseda vlády

„Česká republika se zatím drží daleko od propasti krize veřejných financí. To vše se ale může změnit. Když se podíváte na všechny země, které řešily vážné ekonomické problémy, tak nejtíživěji to pocítily ty sociální skupiny, které jsou sociálně nejzranitelnější.“


Situace v Česku není podle Nečase zlá, refromy jsou ale nutné

Podle premiéra Nečase je situace v Česku dobrá. „Máme šestou nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU, sedmý nejnižší veřejný dluh nebo osmou nejnižší nezaměstnanost lidí do 25 let. I z hlediska ratingu jsme kolem 10 místa,“ konstatoval Nečas. Přesto je třeba dělat reformy.  

Hlavním cílem reformy veřejných financí je podle Nečase jednoznačně směřování k vyrovnaným rozpočtům, a proto jsou úspory nutné. Jednou z hlavních věcí je implementace trvalé protidluhové brzdy. Zde Nečas pochválil změnu postoje ČSSD k této otázce. Klíčovou reformou ale zůstává ta důchodová. „Demografický vývoj naší společnosti bude ovlivňovat ekonomickou výkonnost naší země. V důsledku dlouhověkosti a úbytku obyvatelstva bude výrazně ovlivněn hospodářský vývoj nejen ČR, ale celé Evropy,“ říká Nečas.

Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM

„Jakékoliv šetření na důchodcích je v současné době pro ty lidi velmi zatěžující a pro nás nepodporovatelné. To jsou důchody, kterých lidi dosáhli a které jim byly vyměřeny a kde je také podle zákonné úpravy prováděna valorizace. Jestliže se chce snížit valorizace, tak reálně tito lidé doplácejí na řešení krize, aniž ji způsobili.“


Státní důchod je extrémně dominantní částí příjmu důchodců, který podle statistik rodinných účtů tvoří až 95 procent jejich čistého příjmu. „To je extrémní závislost na státě, která nemá jinde v Evropě obdoby,“ popsal Nečas. Proto obhajuje fondové individuální spoření, díky kterému může do důchodového systému přitéct navíc až patnáct miliard korun a bude tak zajištěna větší stabilita důchodového systému.

Premiér Nečas potvrdil záměr vlády umožnit předdůchody pro všechny profese

O předdůchod bude možné požádat až pět let před dovršením důchodového věku, ale pouze za předpokladu, že bude mít člověk naspořené dostatečné prostředky. Jeho minimální měsíční výše bude 30 procent průměrné měsíční mzdy. Zdravotní pojištění bude za jeho příjemce platit stát. Doba strávená v předdůchodu se nebude započítávat do rozhodného období, z něhož se berou v potaz výdělky pro výpočet starobní penze. To znamená, že lidé nebudou muset platit sociální pojištění, ale nebude se jim krátit nárok na výši důchodu.

Video Projev Petra Nečase o ekonomické situaci Česka
video

Projev Petra Nečase o ekonomické situaci Česka