Dnes je poslední den pro přiznání a úhradu daní

Praha - K datu 2. dubna 2012 vzhlíží mnoho lidí s radostí i obavou. Jedni se těší na to, až jim finanční úřad vrátí část během roku zaplacených záloh na daň, jiní se chystají splnit svou daňovou povinnost, odvést státu to, co státu patří. Pokud ovšem přiznání nepodáte včas, čeká vás pokuta minimálně 500 korun. Pokud čekáte, že vám bude stát peníze vracet, i tak musíte o vrácení přeplatku finanční úřad požádat. Přiznání nepodala ještě asi pětina Čechů. Finanční úřady po celé republice prodloužily otvírací doby do 18 hodin. A poslední minuty se nesly v duchu větších front a vyplňování na poslední chvíli. Odevzdávat se dá ale i bez front, elektronicky.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen podat každý poplatník, jehož příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly za uplynulý rok 15 tisíc korun. Stejně musí učinit také poplatník, jehož příjmy nepřesáhly 15 tisíc korun, ovšem vykazuje daňovou ztrátu nebo také ten, kdo měl v roce 2011 příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků od více plátců současně.

Zpozdíte-li se s daňovým přiznáním o více jak 5 pracovních dnů, bude vás to stát 500 korun. Výše sankce se stanovuje jako 0,05 % vyměřované daně nebo daňového odpočtu, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den. Maximální výše pokuty je 5 % vyměřované daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty, dosáhnout však může maximálně 300 000 korun.

Podává-li za vás daňové přiznání zaměstnavatel…

Jste-li zaměstnanec, může za vás daňové přiznání obstarat zaměstnavatel, pokud jste tedy u něj nejdéle do 15. února podepsali žádost o provedení ročního zúčtování záloh. Vaší povinností je doložit zaměstnavateli všechny podklady nutné pro provedení zúčtování. Především potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů, doklady pro uplatnění nezdanitelných částí daně a pro slevy na dani. Zaměstnavatel provede zúčtování nejpozději do 31. března. Případný přeplatek dostanete nejpozději při vyúčtování mzdy za březen, činí-li více než 50 korun. Případný nedoplatek z ročního zúčtování se vám nesráží.

Další informace o daních naleznete v Poradně portálu ČT24.


Máte-li povinnost podat vlastní daňové přiznání…

Žádost o vrácení přeplatku na dani je součástí daňového přiznání. Uvedete částku a způsob vrácení přeplatku – na uvedenou adresu nebo na účet s uvedením bankovního spojení. Přeplatek bude vrácen, pokud činí minimálně 100 korun. Podmínkou je, abyste neměli u finančního úřadu nedoplatek na jiné dani. V tom případě by se přeplatek použil na úhradu nedoplatku daně.

Přeplatek vám finanční úřad musí vrátit do 30 dnů od obdržení žádosti. Tato lhůta se ale počítá od začátku dubna. Důvodem je to, že do začátku dubna je možné podávat opravné daňové přiznání. S podáním daňového přiznání s přeplatkem daně není tedy nutné spěchat. Dřív než 1. května peníze zpět nedostanete.

Video Reportáž Veroniky Kubíčkové
video

Reportáž Veroniky Kubíčkové

Reportáž Veroniky Kubíčkové

Komentář Martina Svobody

Komentář ředitele Generálního finančního ředitelství

Pokud jste zapomněli uplatnit položku snižující daň…

Jestliže jste v některém z předchozích přiznání zapomněli uplatnit některou položku snižující daňový základ nebo daň, musíte nejprve podat dodatečné daňové přiznání, ve kterém si daň snížíte. Podle daňového řádu na to máte tři roky. Lhůta začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného přiznání. Pro samotnou žádost o vrácení přeplatku platí šestiletá lhůta, běžící od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Po této lhůtě přeplatek zaniká a je příjmem státního rozpočtu.

Některé odvedené daně již zpět v žádném případě nedostanete. Jsou to daně z příjmů zdaněných srážkovou daní u zdroje. Jedná se především o příjmy na základě dohod o provedení práce (horní limit pro použití srážkové daně je odměna 5 000 korun), autorské honoráře do 7 000 korun za měsíc, úroky z vkladů, podíly na zisku u společníka s. r. o., příjmy z dividend atd. Tyto příjmy se do daňového přiznání nezahrnují.

Podat formulář je možno i elektronicky

Kdo chce na poslední chvíli formuláře vyplňovat v klidu doma a navíc se vyhnout frontám, může podat elektronicky - přes datovou schránku nebo daňový portál. Ačkoli počet elektronických podání rapidně stoupá, stále se pohybujeme v jednotkách procent. Většina lidí naráží na elektronický podpis. Elektronické podání přes daňový portál je ale možné i bez něj. Stačí jen vytisknout potvrzení, podepsat ho a odeslat na finanční úřad.