KKCG se odvolala proti zamítnutí plánu reorganizace Bestsportu

Praha - Společnost KKCG SF se k pražskému vrchnímu soudu odvolala proti zamítnutí plánu reorganizace firmy Bestsport. Dnes to uvedl mluvčí investiční skupiny KKCG Dan Plovajko. Bestsport, který vlastní a provozuje pražskou O2 arenu, je od loňského května v úpadku. V případě, že vrchní soud plán reorganizace neschválí, společnost spadne do konkurzu.

KKCG SF jako jeden z největších věřitelů Bestsportu považuje rozhodnutí městského soudu za nesprávné a zcela v rozporu s insolvenčním zákonem. Městský soud v Praze neměl prý vůbec v této fázi insolvenčního řízení o reorganizačním plánu rozhodovat. V souladu s insolvenčním zákonem měl být podle Plovajka návrh reorganizace nejprve projednán na schůzi věřitelů, kterou měl soud svolat, a až po schůzi věřitelů rozhodnout. „Vedle postupu soudu v rozporu s insolvenčním zákonem jeho rozhodnutí obsahuje i řadu věcných pochybení, jejichž nápravu požadujeme od vrchního soudu,“ dodal.

Bestsportu denně nabíhají úroky ve výši 320 000 korun

Bestsport podle předsedy představenstva Richarda Benýška předložený reorganizační plán podporuje. „Věřím, že odvolací soud rozhodne kladně a rychle ve prospěch plánu reorganizace. Další zdržování přináší stále vyšší náklady, které musí Bestsport jako dlužník hradit, a nejistotu ve vztahu k obchodním partnerům. Nabíhají úroky z prodlení ve prospěch zajištěných věřitelů, což jsou držitelé dluhopisů. Denně je to 320 000 korun. Apelujeme na rychlé rozhodnutí, protože tyto úroky nabíhají do okamžiku schválení reorganizačního plánu,“ uvedl Benýšek.

Věřitelé, z nichž největšími jsou skupiny PPF a KKCG miliardářů Petra Kellnera a Karla Komárka, plán předložili v polovině února. Soud jej poté zamítl a po PPF Healthcare požadoval, aby doplnil údaje o tom, jakým způsobem budou zajištěna práva věřitelů s pohledávkami, u nichž nebude k datu skončení reorganizace pravomocně ukončen incidenční spor.

Podle soudu je pro věřitele konkurz výhodnější

Předložený plán podle soudu věřitelům negarantuje, že při reorganizaci získají alespoň tolik peněz, jako by získali v případě konkurzu. Plán PPF Healthcare počítá s tím, že vysočanskou halu ovládnou věřitelé Bestsportu. Jeho podstatou je přesunutí celého podniku včetně budovy do nově vytvořené společnosti Bestsport Arena. V té se má navýšit základní jmění a akcie mají být přiděleny v první řadě zajištěnému věřiteli, tedy správci dluhopisů The Bank of New York Mellon, a také ostatním nezajištěným věřitelům, poměrně k výši pohledávek. Druhá nově vzniklá firma Bestsport Services má nést břemena původního podniku. I v ní mají získat nezajištění věřitelé podíly poměrně svým pohledávkám.

Bestsport má stejné akcionáře jako zkrachovalá loterijní společnost Sazka, tedy sportovní svazy. Jeho největším majetkem je právě O2 arena, kterou znalecký posudek vypracovaný společností Ernst&Young ocenil na nejvýše 1,57 miliardy korun, samotná stavba haly přitom vyšla na sedm miliard korun. Celý Bestsport ocenila auditorská firma na 1,745 miliardy korun. O2 arena patří k nejmodernějším stánkům v Evropě s kapacitou až 18 000 míst.