Spořicích dluhopisů bude více typů a pro širší spektrum zájemců

Praha - Státní dluhopisy pro občany si bude moci v rámci jarní emise pořídit větší okruh zájemců než při pilotní loňské emisi. Nově si budou moci tři typy dluhopisů koupit například kraje, města, veřejné vysoké školy, stavovské komory a veřejnoprávní instituce, jako je Česká televize nebo Česká tisková kancelář. Ministerstvo také v jarní emisi nabídne nový typ dluhopisu úročený podle inflace.

Dosud si cenné papíry mohly koupit pouze domácí nebo zahraniční fyzické osoby, občanská sdružení, odborové organizace, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve nebo náboženské společnosti. Loni si objednaly spořicí dluhopisy za víc než 20 miliard korun.

„V podzimní pilotní emisi jsme si vyzkoušeli, že systém funguje, a nyní jej můžeme rozvíjet. Proto nyní okruh zájemců rozšiřujeme o celou řadu neziskových subjektů, kterým nabídneme stejnou možnost investice, jakou mají velké finanční skupiny a od loňského podzimu i domácnosti,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Další novinka – dluhopis úročený podle inflace

Nově tak ministerstvo financí nabídne také v rámci jarní emise dluhopisů pro občany dluhopis, který bude úročen podle míry inflace. Tento typ bude ovšem určen jen pro fyzické osoby nebo občanská sdružení fyzických osob.

Jarní emise by měla být vydána v průběhu června, upisovací období bude zahájeno v květnu. Ministerstvo počítá s vydáním dluhopisů za deset až 20 miliard korun. Na podzim by mělo vydat další emisi, opět v objemu deset až 20 miliard korun.

Dluhopisy šly loni pěkně na dračku

V rámci loňské podzimní emise ministerstvo nabídlo jednoletý státní dluhopis, pětiletý kuponový dluhopis a pětiletý reinvestiční dluhopis. O dluhopisy byl větší zájem, než ministerstvo původně očekávalo. Nakonec proto vydalo dluhopisy ve zhruba dvojnásobné hodnotě, než původně zamýšlelo.

Největší zájem byl o jednoletý dluhopis, kterého se prodalo za 9,5 miliardy korun, tedy 46 procent celkového objemu. Dalších téměř devět miliard lidé investovali do pětiletého reinvestičního dluhopisu a zbylých 1,9 miliardy do pětiletého kuponového dluhopisu.