Protest proti Temelínu: Čtyři Rakušané na poli před elektrárnou

Kočín (Českobudějovicko) - Představitelé rakouských iniciativ dnes protestovali před Jadernou elektrárnou Temelín proti dostavbě dalších dvou výrobních bloků. Na panelech na louce prezentovali názvy 400 obcí, jejichž obyvatelé během třicetidenní připomínkovací lhůty vlivu stavby na životní prostředí vznesly přes 22 tisíc připomínek. Protest byl pouze symbolický, zúčastnili se ho čtyři zástupci Rakušanů. Zatímco Rakušanům se dostavba Temelína nezamlouvá, podle průzkumu agentury STEM ji naopak podporují téměř dvě třetiny Čechů.

Rakušané podle aktivistů jadernou energii odmítají a očekávají od svých politiků, že použijí všechny prostředky proti údajnému jadernému ohrožení. Argumentují především tím, že nikde ve světě není vyřešeno skladování vyhořelého jaderného paliva. Proti výstavbě dalších reaktorů jsou pak jednoznačným varováním jaderné katastrofy v Černobylu a Fukušimě.

„V procesu posuzování dopadů stavby na životní prostředí (EIA) k dostavbě Temelína Rakušanům vadí zejména to, že v dokumentaci není uveden konkrétní technický a technologický popis uvažovaných reaktorů, a také to, že beseda ve Vídni neměla oficiální status EIA,“ uvedl mluvčí rakouského sdružení Atomstopp Roland Egger s tím, že stanoviska veřejnosti budou tlumočit v pátek na veřejném projednávání dostavby v Českých Budějovicích.

O veřejné diskuse byl mizivý zájem

Česká strana uspořádala nedávno k dostavbě Temelína veřejné diskuse ve Vídni a Pasově. Přišlo na ně několik desítek lidí. Důvodem malého zájmu prý bylo to, že se konaly v pracovní době, složitá registrace a také to, že nebyly oficiální součástí projednávání vlivu stavby na životní prostředí. „Ty akce, které proběhly ve Vídni a Pasově, měly jen informační charakter,“ podotkl pověřenec hornorakouské vlády pro jaderná zařízení Dalibor Stráský s tím, že veřejnost má zájem spíše o akce, jejichž výstupy jsou právně závazné.

Oficiální veřejné posuzování posudku a dokumentace dostavby Temelína se bude konat v pátek ve Sportovní hale v Českých Budějovicích. Aktivně se ho zúčastní i čeští ekologičtí aktivisté. Podle Marty Heveryové ze sdružení V havarijní zóně JETE ale ministerstvo životního prostředí ve snaze vyhovět politické objednávce dělá z procesu EIA pouhou frašku.

Skepticky se k páteční akci staví také Stráský. „Myslím si, že nic nového se tam lidé nedozvědí, protože se tam zopakují informace, které byly obsahem dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí,“ soudí.

Jihočeský hejtman dostavbu podporuje, stějně jako většina Čechů

Středočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) věří, že rozšíření Temelína bude bezpečným projektem a dostavba elektrárny bude významným přínosem pro zaměstnanost v regionu. Kraj nicméně podmiňuje zahájení stavby modernizací silniční sítě v regionu. „Protože je Temelín státním, nikoli krajským projektem, a protože stavba bude znamenat mimo jiné zvýšenou dopravní zátěž v regionu, požadujeme urychlenou dostavbu dálnice D3 a rychlostní silnice R4 včetně dokončení IV. železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic,“ podtrhl Zimola.

Pro dostavbu Temelína je i většina obyvatel Česka. Průzkum agentury STEM ukázal, že další rozvoj jaderné energetiky podporuje více než 60 procent Čechů. Jedním z argumentů ve prospěch jádra je obava, že energetická závislost země by představovala bezpečnostní riziko. Obavu z tohoto rizika sdílejí více než tři čtvrtiny Čechů. Stejný podíl lidí se domnívá, že Jaderná elektrárna Temelín je moderní a srovnatelná s nejlepšími elektrárnami ve světě.

Nyní probíhá zadávací řízení veřejné zakázky na dodavatele dostavby Temelína. Termín pro předložení nabídek byl stanoven na 2. července. Vítěz výběrového řízení by měl být znám do konce roku 2013. Dostavba by mohla začít v roce 2016. „Nové bloky budou moci být v provozu až 60 let. Počítáme, že nahradí nejstarší uhelné elektrárny, které budeme muset z důvodu končící životnosti v následujících letech zavřít,“ poznamenal ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Zájemci o dostavbu slibují „bonbonky“ i českým firmám

Zájemci o dostavbu Temelína jsou zatím tři. Patří mezi ně americko-japonský Westinghouse, francouzská Areva a rusko-české konsorcium MIR.1200. Všichni tři hráči slibují zapojení českých subdodavatelů. Zástupci rusko-českého konsorcia – konkrétně ruská společnost Rosatom Overseas – dnes podepsali memorandum o spolupráci se 13 českými podniky. Ti budou působit jako subdodavatelé pro dceřiné firmy Rosatomu Atomstrojexport a Gidropress v případě, že v konsorciu získá zakázku na dostavbu elektrárny. Mezi firmami, které s Rusy plánují navázat spolupráci, je například výrobce průmyslových armatur Armatury Group, výrobce ocelových nadrží a tlakových nádob Baest Machines&Structures či stavební firma PSG International.

Video Rozhovor s Daliborem Stráským
video

Rozhovor s Daliborem Stráským

Pozadu nezůstávají ani další účastníci tendru na dostavbu Temelína Areva a Westinghouse, kteří také pravidelně hlásí nová partnerství s českými dodavateli. Účastníci tendru slibují českým firmám až 70procentní podíl z celkové zakázky. Mezi nezávislými odborníky ale zaznívají pochybnosti, zda jsou firmy skutečně schopny těmto slibům dostát.