Senát vrátil sněmovně novelu insolvenčního zákona

Praha - Senátoři vrátili sněmovně novelu insolvenčního zákona, která má zejména zabránit podávání neodůvodněných insolvenčních návrhů na zdravé firmy. Senátoři chtějí do novely vložit zpřesňující pozměňovací návrhy. Podle předsedy ústavně-právního výboru Miroslava Antla (ČSSD) jde o legislativně technické změny. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) senátorům řekl, že s navrhovanými změnami souhlasí.

Pozměňovací návrh ústavně-právního výboru například doplňuje výčty novel, na které se zákon odvolává. Nově doplněný paragraf také stanoví, že pokud věřitel vezme svůj návrh zpět, protože dlužník po zahájení řízení svůj dluh zaplatil, má se při rozhodování o náhradě nákladů insolvenčního řízení za to, že dlužník zavinil zastavení insolvenčního řízení.

Novela počítá s tím, že pokud soud uzná nějaký insolvenční návrh za bezdůvodný, bude za něj navrhovateli hrozit mnohatisícová pokuta. Podíl takovýchto návrhů se podle vlády zvyšuje. Soud podle normy bude muset do sedmi dnů přezkoumat, zda návrh na vyhlášení konkurzu není zcela bezdůvodný. Věřitelé budou muset také skládat určitou částku určenou na krytí případných škod, které by mohly návrhem vzniknout.

Vláda novelu předložila v reakci na rozmáhající se praxi podávání návrhů ze strany věřitelů, kteří se svým podáním snaží dotčeného soutěžícího vyřadit z konkurenčního boje. Podle ministerstva spravedlnosti je cílem takto tendenčně podávaných insolvenčních návrhů zejména poškodit jiného soutěžícího na pověsti, důvěryhodnosti, možnosti ucházet se o veřejné zakázky či získat úvěr.