Morse: Vynálezce telegrafu vyšlapal cestu telefonu

New York – Úspěšné pokusy s přenosem zpráv prostřednictvím elektrického proudu provedla řada vynálezců, jen jeden z nich však uspěl. Řeč je o Samuelovi Morsemu, který přišel se systémem elektromagnetického telegrafu. První úspěšnou demonstraci svého vynálezu uskutečnil 4. září 1837. Právě po něm je pojmenována známá abeceda.

Mladý Samuel Finley Breese Morse se s tehdy ještě málo prozkoumaným světem elektřiny setkal poprvé na škole v Yale. Elektřina ho zaujala, ale ne tolik, aby se kvůli jejímu studiu vzdal své velké lásky - malířství. Už na studiích si přivydělával prodejem vlastnoručně malovaných obrázků, což ho zavedlo do Anglie, kde po tři roky rozvíjel svůj talent. Po návratu do rodné Ameriky se vcelku úspěšně živil prodejem obrazů a malováním portrétů na zakázku.

O elektromagnetech se dozvěděl na moři

Při plavbě přes Atlantik v roce 1832 se od jednoho ze spolucestujících poprvé dozvěděl o elektromagnetech a jejich vlastnostech. Možnost přeměny energie elektromagnetického pole na energii mechanickou Morseho zaujala. V hlavě se mu zrodil plán, jak tohoto jevu využít k posílání zpráv.

První verze v roce 1835

První verzi svého telegrafického aparátu dokončil Morse roku 1835. Práci na přístroji bral zpočátku jako hobby, jemuž se věnoval v přestávkách mezi malováním. Později se ale do bádání vrhl naplno. Výsledkem byl vylepšený model telegrafu, který koncem léta 1837 dokázal přenést text na vzdálenost zhruba půl kilometru.

Morseho telegraf z roku 1835
Morseho telegraf z roku 1835

Jak se přišlo k morseovce

  • Raná verze Morseova telegrafu ještě nepracovala s jednotlivými písmeny, ale se skupinami čísel, jejichž význam musel příjemce vyhledat v dekódovací příručce.
  • Později Morse spolu s kolegou Vailem vymysleli praktičtější metodu. V ní už nešlo o přenos celých slov pomocí číselných šifer, ale o posílání jednotlivých hlásek prostřednictvím kombinací čárek a teček. Při tvorbě systému, jenž je znám jako Morseova abeceda, vycházeli z četnosti hlásek v angličtině. Nejčastěji používanému písmenu „E“ proto přiřadili jednu tečku, zatímco kód pro méně frekventované hlásky se skládá z delších kombinací.

Prvním telegramem citát z Bible

V roce 1844 dokončil Morse s finančním přispěním amerického Kongresu telegrafní linku, spojující Washington se zhruba 60 kilometrů vzdáleným městem Baltimore. Prvním odeslaným telegramem byl citát z Bible „What hath God wrought“ (Co Bůh způsobil).

Morseova abeceda
Morseova abeceda

Soudní spory vyhrál a vynález se tak mohl rošířit i do Evropy

Záhy po uvedení linky do provozu se Morse dostal do série sporů se svými konkurenty. Lítou právní bitvu ukončil až americký Nejvyšší soud, jenž v roce 1854 potvrdil, že Morseův nárok na vynález elektromagnetického telegrafu je platný.

Morseův systém dálkového přenosu zpráv se v té době začal rozšiřovat nejenom v USA, ale také v Evropě. Díky prodeji licencí se z Morseho stal zámožný člověk a filantrop, jenž podporoval různé náboženské spolky, vzdělávací organizace i chudé umělce.

  • Telegraf
    Telegraf zdroj: http://www.telegraph-office.com/
  • Telegraf
    Telegraf zdroj: ČT24

V roce 1872, kdy Samuel Morse zemřel, si už jeho telegraf podmanil většinu světa. Podmořské kabely spojily Francii s Anglií, středomořské ostrovy s pevninou a v roce 1866 položili inženýři transatlantický telegrafní kabel mezi USA a Velkou Británií. Telegrafu však začal brzy šlapat na paty jiný vynález, totiž přístroj, který přenášel přímo lidský hlas - telefon.