Poslanci odsunuli projednání senátního návrhu na změnu sazeb DPH

Praha - Poslanecká sněmovna vyřadila ze své dnešní schůze senátní návrh na změnu sazeb DPH. V horní komoře ho totiž prosadila ČSSD, která chce obě sazby výrazně snížit. Senátní novela už leží ve sněmovně od června. Po dnešním vyřazení ji tedy poslanci do konce roku neprojednají ani v úvodním kole. Koaliční většinou by předlohu patrně zamítli. Sněmovna ovšem poslala do dalšího čtení normu, podle které by lidé mohli cestovat na občanku i do některých zemí mimo Evropskou unii. Poslanci rovněž podpořili vznik centrálního elektronického registru zbraní, který nahradí nynější nepřesnou a nepřehlednou papírovou evidenci.

Sněmovna dnes vyřadila senátní návrh na snížení sazeb DPH na návrh místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka. Snížená sazba by podle předlohy, kterou v horní komoře prosadila opoziční ČSSD, měla klesnout ze současných 14 na deset procent. Základní sazba daně by měla činit 17,5 procenta místo nynějších 20 procent.        

Kabinet ale chce mít od příštího roku sazby 15 a 21 procent. Tyto sazby jsou ve vládním konsolidačním balíčku, jehož schválení předpokládá návrh státního rozpočtu pro příští rok. Balíček zamítl minulý týden Senát, dolní komora jej bude potvrzovat patrně těsně před Vánoci. Dnes jej zařadila na návrh ODS na program nynější schůze.   

Změna DPH vytáhne lidem z kapes další peníze
Zdroj: ČT24

Pokud by balíček sněmovna nepotvrdila, od ledna by zřejmě platila už dříve schválená jednotná sazba 17,5 procenta. Ve hře je ještě další senátní návrh, který předpokládá zachování současných sazeb 14 a 20 procent. Senát jej přidal do technické novely zákona o DPH, kterou by měli poslanci projednávat příští týden v úterý. 

Lidé by mohli cestovat s občanským průkazem i mimo EU

Lidé by mohli cestovat jen s občanským průkazem místo pasu i do zemí mimo Evropskou unii. Podmínkou ale bude, že s tím tyto neunijní státy budou souhlasit. Změnu má přinést novela zákona o cestovních dokladech, kterou sněmovna v prvním kole projednávání podpořila. Novelu před dalším schvalováním posoudí sněmovní výbor pro veřejnou správu.

Předloha předpokládá, že s používáním občanského průkazu jako cestovního dokladu musí cílová země výslovně souhlasit. Proto by tento způsob cestování měl fungovat buď na základě dvoustranných mezinárodních smluv, nebo na základě jednostranného rozhodnutí států.

Chorvatsko
Zdroj: ISIFA/Getty Images
Autor: Carsten Koall

Sněmovna podpořila změnu pravidel uvádění stavebnin na trh 

Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona o technických požadavcích na výrobky. Novela reaguje na nové evropské nařízení, které sjednocuje podmínky pro uvádění stavebních materiálů na trh. Nařízení je přímo použitelné i bez zavedení do českého zákona, novela proto pouze odstraňuje ta ustanovení, která jsou s ním rozporu.        

Předloha také upravuje podmínky pro udělování akreditací firmám, které posuzují shodu výrobků s předpisy. Pokud Česká obchodní inspekce zjistí, že prodávané výrobky nesplňují požadavky v nařízení, oznámí to Evropské komisi. Nově se právo inspekce zakázat po dobu kontroly prodej výrobků, u nichž má podezření, že nesplňují zákonem požadované podmínky, rozšiřuje i na podmínky vyžadované evropským nařízením.   

Obří nádrže u Kralup nad Vltavou drží strategické zásoby ropy až na sto dní
Zdroj: ČT24

Stát zřejmě navýší nouzové zásoby ropy z 90 na 100 dní

Zelenou dostala v prvním čtení i novela zákona o nouzových zásobách ropy, která bude mít zřejmě za následek zvýšení zásoby ropy z 90 na 100 dní. Státní rozpočet by mělo navýšení zásob během příštích dvou let stát 4,4 až 4,7 miliardy korun. Novelou se nyní bude zabývat hospodářský výbor.   

Novela také stanoví, že bez souhlasu vlády se nesmí nouzové zásoby ropy skladovat mimo území ČR a naopak se na území ČR nesmí bez souhlasu vlády skladovat zásoby jiné členské země EU. Stát také podle předlohy nebude smět jakkoli bránit přepravě nebo použití nouzových zásob, které patří jiné zemi. 

Centrální elektronický registr zbraní dostal zelenou

Sněmovna také podpořila vznik centrálního elektronického registru zbraní, který nahradí nynější nepřesnou a nepřehlednou papírovou evidenci. Novela zákona o zbraních a střelivu, která míří do bezpečnostního a do zemědělského výboru, mimo jiné také prodlužuje platnost zbrojních průkazů.
   
Novela má také zvýšit bezpečnost při přepravě zbraní a střeliva, na převoz by měla dohlížet policie. Dopravci by museli policistům předat identifikační kód vozu, který umožní sledování polohy auta pomocí družicového systému. V odůvodněných případech by policisté mohli trasu jízdy změnit či přepravu zakázat.