Aféra s koninou nekončí a už je tu další - s německými „biovejci“

Berlín - Německé úřady vyšetřují jeden z údajně nejrozsáhlejších podvodů v německém zemědělství. Podle magazínu Der Spiegel vyšetřuje Státní zastupitelství v Oldenburgu zhruba 150 drůbežáren ze severu a západu země, které údajně na trh dodaly miliony vajec falešně deklarovaných jako bioprodukty nebo vejce od nosnic z volného výběhu. Vyšetřování začalo v září 2011.

Zdroj: ISIFA/Getty Images Autor: Joern Pollex

Státní zastupitelství v Oldenburgu prověřuje závody ve spolkové zemi Dolní Sasko - téměř každý pátý v této zemi. Dalších 50 pak v Severním Porýní-Vestfálsku a v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Vyšetřování se prý týká také firem v Belgii a v Nizozemsku.

Vejce od slepic z výběhu či biochovu - v některých případech asi LEŽ

Chovatelé jsou podezřelí, že své produkty vydávali za vejce z biochovu nebo od slepic držených ve volném výběhu, ačkoli ve skutečnosti žily ve stísněných podmínkách, které podle regulí Evropské unie neopravňují k používání těchto označení.

Každá nosnice z volného výběhu musí mít k dispozici prostor minimálně čtyř metrů čtverečních. Aby jejich vejce mohla být navíc deklarována jako bio, musí jejich krmení splňovat příslušné podmínky. Taková vejce se poté na trhu prodávají za vyšší cenu než od slepic chovaných v klecích.


„Je podezření, že se jednalo o systematický podvod. To není žádný kavalírský delikt, to by bylo klamání zákazníka,“ prohlásil dolnosaský ministr zemědělství Christian Meyer. Pokud se podezření prokáže, chce Meyer zapleteným podnikům odebrat licence.

„Pokud se ta podezření prokážou, půjde tu o podvod ve velkém stylu. Podvod nejen na zákaznících, ale i na mnoha biozemědělcích v Německu, kteří pracují poctivě,“ uvedla spolková ministryně zemědělství Ilse Aignerová.

V Německu by to nebylo poprvé, kdy by se na trh dostaly potraviny neoprávněně vydávané za bioprodukty. Ty se u Němců těší velké oblibě. Zkušenosti s vejci z nevyhovujících chovů mají i čeští spotřebitelé. Čeští veterináři stahovali z trhu stovky tisíc „závadných“ polských vajec. O této aféře se dočtete více v souvisejících článcích.

Podle mluvčího českého ministerstva zemědělství Jana Žáčka bylo v roce 2011 v Česku 30 podniků s produkcí biovajec, které ročně produkovaly asi 2,2 milionu vajec, všechna se prodala na tuzemském trhu. „Případným podvodům čelíme v rámci komplexního systému kontrol ekologického zemědělství. V tomto případě nám napomáhá relativně malý a tedy snadno hlídatelný objem výroby,“ uvedl mluvčí.