Nový zákoník: konec lichvy a nevýhodných smluv?

Praha – Nový občanský zákoník má vytvořit jistější pozici občanů proti lichvářům a nepoctivým obchodníkům. Za lichvu totiž kromě půjčky s extrémně vysokým úrokem bude zákoník nově považovat i jakoukoliv nevýhodnou smlouvu uzavřenou v tísni. Měl by také odpadnout problém s předváděcími akcemi – mimo novou právní úpravu už sněmovna také ohledně tzv. šmejdů schválila posílení pravomocí České obchodní inspekce. (Podrobněji zde)

Současný občanský zákoník lichvu výslovně neupravuje a její posouzení závisí na názoru soudu. Nyní tak musí občan prokazovat, že smlouva byla podle jeho názoru skutečně v rozporu s dobrými mravy. Soud jí pak může prohlásit za neplatnou. „Nový občanský zákoník nabízí více řešení. Ten, kdo uzavře lichevní smlouvu, se může v tříleté obecné promlčecí lhůtě domáhat jejího zrušení,“ řekl právník Tomáš Liškutín. 

Měl by i odpadnout problém takzvaných šmejdů. „On úplně neodpadne z toho důvodu, že vymahatelnost práva v České republice není tak rychlá,“ poznamenal Liškutín. Proto se může stát například to, že než se poškozený domůže svých práv, bude majetek podvodné společnosti vyveden pryč, a nebude tak již z čeho jej odškodnit. 

Od ledna má být také nově možno bránit se proti smlouvám, které sice nebyly uzavřeny ve stavu slabosti, ale jsou pro jednu stranu extrémně nevýhodné. Poškozený se bude moci domáhat přiměřeného doplnění toho, oč byl zkrácen. Pokud mu nebude poskytnuto, bude moci do jednoho roku od uzavření smlouvy vznést požadavek na doplnění či zrušení smlouvy. 

Liškutín upozornil, že nová právní norma chrání před lichvou pouze slabší smluvní stranu, za kterou považuje toho, kdo nemá při sjednávání smlouvy schopnost prosadit své zájmy. „Tam se bere, že jsou to profesionálové, to znamená, nemohou se dostat do tísně a jsou schopni si sami zhodnotit, jestli to je neúměrně nevýhodná smlouva nebo lichevní smlouva,“ podotkl. 

Časopis dTest ale upozornil, že nový občanský zákoník přináší zásadní změnu, kterou je úročení úroků u spotřebitelských smluv. „Tato novinka je skutečně revoluční, v obchodním styku úroky z úroků již existují, ale ve spotřebitelských smlouvách je to velká změna v neprospěch spotřebitele,“ uvedl Miloš Borovička z dTestu. Tato úprava podle něj nahraje lichvářům.

Soumrak zájezdů s komerčním programem

Praktiky tzv. předváděcích akcí i díky dokumentu v koprodukci ČT v poslední době oslabily. Některé firmy skončily, jiné svou činnost omezují. Lidé se totiž nákupu zboží jinde než v obchodě bojí, a tak dotčeným společnostem padají tržby až o 40 procent. Zatímco jedna část obchodníků se proti takzvaným šmejdům vymezuje, druhá hledá způsoby, jak dál nepoctivě vydělávat - a předváděcí akce přesouvá třeba do zahraničí. „Myslím si, že je to výsledek tlaku ze všech stran: státu, médií i samotných spotřebitelů,“ říká Denis Gaidoš z České obchodní inspekce.

Někteří hráči v tomto odvětví dokonce skončili úplně. Ten největší se s podnikáním v Česku rozloučil sám, další čtyři zakázala právě obchodní inspekce. Jiné firmy, sázející na prodej zboží takzvaně napřímo, se naopak snaží proti filmu i agresivním metodám ostře vymezit.

Kdo jsou „šmejdi“?

ŠmejdiRozpoutat diskusi o fenoménu předváděcích akcí spolu se všemi negativními důsledky pomohl dokumentární film režisérky Silvie Dymákové Šmejdi. Dymáková natáčela přímo na akcích, kde organizátoři dávají třeba dárky zdarma. Dokument však současně ukazuje, že při tom účastníky nutí nakupovat předražené zboží. Podobné praktiky používají také podomní prodejci. Film vznikl v koprodukci České televize, která chtěla lidem v Česku přinést znepokojivou podívanou.Video Bič na nevýhodné půjčky nastaví i občanský zákoník
video

Bič na nevýhodné půjčky nastaví i občanský zákoník